מתנות לעובדים

שי לחג במסגרת פוסט זה ניתן לקבל מידע באשר מקור חובה להעניק לעובד שי לחג, האם קיימת חובה להעניק שי לעובד שאינו עובד בפועל, האם יש לחייב העובדים בתשלום מס בגין קבלת שי לחג וכיצד יש לחשב את המס. מידע …... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , |