העדרות מהעבודה בחג פורים

האם עובד זכאי להעדר בחג הפורים ולקבל דמי חגים? האם בחג הפורים זכאי העובד לעבוד יום מקוצר? האם עובד זכאי לצאת לחופשה, או לנצל יום "בחירה" בחג זה? ... לקריאה
חנוכה, אבל

ההעסקה בחג החנוכה

האם עובד זכאי להעדר בחג החנוכה? האם בחג החנוכה זכאי העובד לעבוד יום מקוצר? האם עובד זכאי לצאת לחופשה בחג זה, אן לנצל יום "בחירה" בחג זה? על שאלות אלו ננסה לענות ברשימה קצרה זו. ... לקריאה

תשלום ימי חג

 תשלום ימי חג צו הרחבה – הסכם מסגרת לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957   בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים התשי"ז – 1957, אני מצווה לאמור:  1.תורחב תחולתן של הוראות הסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של …... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

דמי חגים

עובדים זכאים להעדר מעבודתם בימי חג ולקבל תשלום לגבי יהודים– מועדי החג הינם מועדי ישראל הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט, שהם: שני ימי ראש השנה, יום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות ויום העצמאות. ולגבי מי שאינו יהודי -... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

מתנות לעובדים

שי לחג במסגרת פוסט זה ניתן לקבל מידע באשר מקור חובה להעניק לעובד שי לחג, האם קיימת חובה להעניק שי לעובד שאינו עובד בפועל, האם יש לחייב העובדים בתשלום מס בגין קבלת שי לחג וכיצד יש לחשב את המס. מידע …... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , |