לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
ביטול פיטורים
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
10 אוקטובר 2020

הוצא צו זמני המורה על הקפאת פיטורי המבקשת, אחות מעשית במקצועה שהועסקה כאחות בריאות הציבור במתן שירותי בריאות לתלמידים, עד למתן פסק דין בהליך העיקרי, על יסוד סיכויי התביעה העיקרית ומאזן הנוחות, והורה על השבת המבקשת לעבודתה הרגילה.

נמצא כי אין בסיס ממשי להחלטת הפיטורים (העובדת פוטרה בשל העדר השלמת השכלה פורמלית) ובין היתר הערכאה הדיונית לא בחנה מכלול שיקולים שהיו צריכים להישקל בעת קבלה החלטת הפיטורים ואשר לא נשקלו גם על ידי הרשות המנהלית.

אשר לסיכוי לכאורה לעניין הסעד של החזרה לעבודה – בפסיקה הובהר כי אין לומר כי אכיפת יחסי עבודה מהווה בהכרח 'סטייה מדרך המלך'. עוד נקבע כי סעד אכיפת החוזה הוא סעד שבשיקול דעת. שיקול הדעת מובנה ממלאכת איזון ומידתיות בין מספר היבטים ובהם אופיו של המעביד; חומרת הפגם שדבק בפיטוריו של העובד ותום ליבו של המעביד; השפעת הסעד שיינתן, אכיפה או פיצוי, על העובד; חלוף הזמן; אופי הקשר בין העובד למקום העבודה.

במקרה זה, מדובר במעסיק ציבורי מובהק, ולא הייתה כל טענה כלפי המבקשת בנוגע למקצועיותה, או בכל היבט אחר של עבודתה פרט לאי-השלמת הלימודים.

משכך, קיים סיכוי לכאורה גם לסעד ההחזרה לעבודה, גם אם יוחלט שבנסיבות העניין וההתאמות הנדרשות ניתנת תקופה קצובה במהלכה תתאפשר השלמת ההשכלה הפורמלית. משכך, אין לומר כי ניתן יהא להסתפק בפיצוי כספי בסוף הדרך.

אף מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת, שתפסיד כתוצאה מפיטוריה את מקור הכנסתה. מאידך לא ייגרם כל נזק ממשי למדינה עד השלמת ההליך, מהמשך העסקתה.

לאור כל האמור, נפסק כי יש להורות על השבת המבקשת לעבודתה הרגילה.

ברע (ארצי) 34728-08-20 בותיינה קייס נ' מדינת ישראל ניתן על ידי אילן איטח, סיגל דוידוב מוטולה, רועי פוליאק, נ.צ.: א' ירון, מ' כהן; ניתן ביום 13.9.20.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני