עידכונים

מגיפת הקורונה – שאלות ותשובות בכל הקשור ליחסי עבודה ואבטלה »

פסיקות של בית הדין הארצי לעבודה

הטרדה מינית וחובת השימוע »

באירוע בו נשאל התובע על ידי מנהלו לגבי זהותו המינית, ואירוע במסגרת הרמת הכוסית לפסח בו רמז המנהל על נטייתו המינית של התובע, הם בגדר “התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם..”, כאמור בסעיף 3(א)(5) לחוק למניעת הטרדה  מינית. כן נפסקו  פיצויים לא ממוניים בגין פגמים מהותיים שנפלו בהליך השימוע.

​פרשנות הסכם עבודה​ »

כתב ויתור וסילוק, הסכם עבודהעל חוזי העבודה נהוג להשקיף כעל חוזה יחס מפאת משכם, שלעיתים אינו קצוב בזמן, ונחיצותה של גמישות במסגרת החוזית על מנת שתאפשר התאמתה לשינויים החלים במרוצת הזמן. סיווג זה משליך על פרשנותם כך שלתכלית אובייקטיבית יש משקל רב בפרשנותם. כמו כן, לרוב מדובר בחוזה בעל מאפיינים צרכניים בשל פערי הכוחות בין העובד למעסיק, וגם סיווג זה מותיר מרחב מחיה רחב יותר באופן יחסי לתכלית האובייקטיבית.

השבת כספים ששולמו בטעות »

שכרביה”ד דחה, פה אחד, את ערעור המערערת, עובדת הוראה, ביחס לזכאותה לתשלומים ביתר ששולמו לה עקב טעות החל ממועד גילוי טעותה של המשיבה, ודחה, בדעת רוב, את הערעור ביחס להשבת תשלומים ששולמו למערערת ביתר בגין התקופה שלפני גילוי הטעות, בניגוד לדעת המיעוט שסברה כי יש לבטל כליל את חובת ההשבה של המערערת להשיב חלק מהשכר ששולם לה ביתר.


לראש העמוד