כניסת מנויים
ייעוץ ראשוני

עדכון המשרד ליום 22.9.19

Avatar
vakrat
21 September 2019

דמי חגים » 

לקראת תקופת החגים נפנה אתכם לרשימה בה ניתן לקבל מידע באשר לזכאות לדמי חגים, להעדרות בסמוך לחג, לשיעור התשלום לעובד ביום חג, לדינם של ימי חופשה החלים בזמן החג, לשעות העבודה בערבי חג, לשעות העבודה והשכר בחול המועד, להוצאה לחופשה מרוכזת בחגים, לימי גשר ועוד.

שי לחג »

במקומות עבודה רבים נוהגים רבים לתת שי לחג לעובדים לקראת חג ראש השנה . במסגרת רשימה זו ניתן לקבל מידע באשר למקור החובה להעניק לעובד שי לחג, האם קיימת חובה להעניק שי לעובד שאינו עובד בפועל, האם יש לחייב העובדים בתשלום מס בגין קבלת שי לחג וכיצד יש לחשב את המס.

חובת הפקדות פיצויים למתמחה »

מתמחה בעריכת דין זכאי לכך שיועברו בגינו תשלומים להסדר ביטוח פנסיוני, הכולל הפקדות למרכיבי הפיצויים והתגמולים גם יחד, בהתאם לצו ההרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה.

 

איסור פרסום שמה של עובדת שבדתה תלונה על הטרדה מינית »

על אף שהוכח, כי המערערת בדתה את סיפור ההטרדות המיניות נשוא תביעתה, אסר בית הדין הארצי לפרסם את שמה זאת מתוך רצון שלא להרתיע מתלוננות פוטנציאליות.

חופש הבחירה לקביעת סוג מוצר פנסיוני »

בית הדין הארצי חזר על הפסיקה לפיה לעובד ניתן חופש הבחירה המלא לקביעת סוג המוצר הפנסיוני המועדף עליו לפי סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), הגובר על כוחו הכופה של הסכם קיבוצי או צו הרחבה. בהתאם לכך, ניתן תוקף משפטי לבחירת העובד לבצע את הביטוח הפנסיוני במסגרת ביטוח מנהלים, להבדיל מקרן פנסיה המעוגנת בצו הרחבה.

התיישנות תביעת פנסיה »

תביעת העובדת לאי בטוחה בקרן פנסיה חדשה במקום לקרן פנסיה ותיקה החל משנת 1996 נדחתה מחמת התיישנות, תוך שבית הדין קובע כי מרוץ התיישנות מתחיל במועד האחרון בו ניתן היה לצרף את המערערת לקרן הפנסיה הוותיקה ולא במועד הזכאות לקבלת פנסיה או במועדים בהם בוצעו הפקדות לפנסיה מדי חודש בחודשו.

חוסר תום לב קיצוני גובר על תשלום זכויות קוגנטיות »

תביעת עורך דין המתמחה בתחום דיני עבודה לקבלת זכויות בגין חלק משכרו ששולם כנגד חשבונית מס (חלק אחר שולם דרך תלוש שכר), נדחתה מן הטעם שבנסיבות חריגות וקיצוניות עשויה הקוגנטיות של זכויותיו של עובד לסגת.

הכרה בהסתדרות הלאומית כארגון היציג של עובדי מכבי »

הרופאים השכירים המועסקים על ידי מכבי מהווים יחידת מיקוח נפרדת במכבי לצורך הכרה כוללת ביציגות. מאידך, עובדי מכבי פארם, המנהלים בשדרה הניהולית הבכירה (למעט המנכ”ל), עובדים הנמצאים בחל״ת תקופה העולה על 3 חודשים ועובדי מעונות תל השומר כלולים ביחידת המיקוח הכללית לצורך הכרה ביציגות. נוכח קביעות אלה, ועל יסוד הנתונים, פסק ביה”ד כי הסתדרות לאומית היא ארגון העובדים היציג בקרב עובדי המשיב, לאחר שעמדה בדרישת השליש הקבועה בחוק הסכמים קיבוציים.

אפליה בתחום הפנסיה »

נדחה תביעת התובעת לביטול האבחנה בין גיל הפרישה לנשים (60 במועד הגשת התביעה ו-62 כיום) ובין גיל הפרישה לגברים (65 או 67, בהתאמה) שבתקנון קרן הפנסיה של מבטחים, לצורך חישוב קצבת נכות מלאה המשולמת לתובעת משלהי שנת 2002.

חלוקת קצבת שאירים »

בית הארצי חילק זכאות קצבת השאירים בין אשת המנוח (ממנו המנוח לא התגרש, איך היא זכאית לקבלת מזונות ממנו) לבין ידועה בציבור שלו.

 

שכר שווה לאישה ולגבר »

“תוספת אישית” המשולמת בשכרו של מנהל מחלקת שירות לקוחות בחברת נמל אשדוד אינה נכנסת בגדרי סעיף 6(א) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד ואינה מהווה הצדקה עניינית שלא תהא חלק מהשוואת שכרו לשכר המערערות העובדות במחלקה האמורה, שתפקידן שווה ערך לתפקיד מנהל המחלקה.

 

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני