לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
הפחתת שכר
Avatar
vakrat
19 ינואר 2019

הפחתת שכר

ההפחתה בשכר של העובד הייתה בהתאם להפחתה במשכורות של שאר העובדים. על אף שבעניין ההפחתה בשכר היו פעולות של ועד העובדים, אשר מחה על ההפחתה שנעשתה בשכר לכלל העובדים וניהל מו״מ קיבוצי עם החברה, הרי שהעובד עצמו, מעבר למשלוח מכתב אחד לאחר קבלת הודעת החברה על הפחתת השכר, המשיך לעבוד בחברה ללא שנקט פעולה נוספת, משכך יש לראותו כמי שהסכים להפחתה. 

לא זו בלבד, עובר להתפטרותו, לא פנה ניר לחברה והודיע על כוונתו להתפטר בשל הרעת תנאים על מנת שהמעסיק יפעל לסילוק הסיבה שגרמה להתפטרות. כך גם במכתב ההתפטרות שהגיש לחברה, הוא אינו מציין את סיבת ההתפטרות הנטענת על ידו, וטענה בדבר התפטרות עקב הרעת תנאים הועלתה רק 3 חודשים לאחר התפטרותו ובעקבות דרישת החברה לתשלום ההכשרה. בנסיבות אלו, אין לראות בניר כמתפטר בדין מפוטר בשל הרעת תנאים. עם זאת, העבד לא חוייב בהשבת דמי ההכשרה, למרות שהתפטר לפני תקופת ההתחייבות.

עם זאת, לא היה מקום לקיזוז דמי ההכשרה. בהקשר זה השאלה היא האם הדרישה בחוזה לתשלום עבור הכשרתו עקב סיום החוזה טרם זמנו, סבירה ומדתית בנסיבות העניין. ניר סיים בפועל את עבודתו בחברה חודשים ספורים טרם סיים שלוש שנות עבודה מלאות, כנדרש בהסכם העבודה. אלא שיש לשים לב לכלל הנסיבות, ובכלל זאת העובדה שהייתה לאורך התקופה הפחתה בשכר, כי סכום ההכשרה נחשב להוצאה מוכרת וכי החברה ניכתה את עלות דמי ההכשרה מהשכר נטו שקיבל ניר ולא מהשכר ברוטו, כך שייתכן שעלות ההכשרה הייתה בפועל נמוכה יותר. בנוסף, לפחות חלק מהוצאות ההכשרה לא היו רק בעבור ניר.
לפיכך, אין מקום לחייב את ניר בהשבת עלות ההכשרה.

בהתאם להסכם העבודה, ניר עבד במשכורת חודשית ששולמה לו בגין שעות טיסה (לפי מכסת בסיס של 20 שעות טיסה) ופעילות הנלווית לכך שאינה חלק משעות הטיסה.

את הסכמת הצדדים למתכונת עבודה זו יש לכבד, מאחר שאינה נוגדת את חוקי המגן, והיא נהוגה בתחום עבודה זה של טייסים וצוותי אוויר.

נוכח הקביעה כי ניר הועסק במשכורת חודשית הכוללת גם עבודה שאינה חלק משעות הטיסה, נקבע כי ניר אינו זכאי לתשלום בגין ביצוע עבודה נוספת הקשורה לעבודת הטייסים, לתשלום בגין תגמולי מילואים ובגין פדיון חופשה.

עע (ארצי) 14405-10-16 כים-ניר ניהול שירותי תעופה ונתיבי אויר (1991) בע"מ נ' ניר הקסטר ניתן על ידי ורדה וירט-ליבנה, לאה גליקסמן, חני אופק גנדלר, נ.צ.: ע' מאור, נ' סידי; ביום 9.12.18.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני