כניסת מנויים
ייעוץ ראשוני

תשלום שעות נוספות, דמי חגים וגמול מיוחד עבור עבודה בשבת

משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
13 June 2020

נפסק שיש לכלול  בשכר הקובע לתשלום שעות נוספת את תוספת משמרות שקיבלו עובדים  סיעודיים. כן נפסק שהתשלום ששולם לעובדים בשיעור של 50% בגין עבודה ביום המנוחה שולם כמול עבור עבודה ביום  מנוחה לא כתוספת משמרות. עוד נפסק כי  יש לעובד תשלום בשיעור של 250% לעובד המועסק בחג “מתוך כורח”, תוך שנקבע שגם אם השיבוץ נעשה בשיתוף עם העובד ובהתחשב בבקשותיו, המעסיק הוא זה שקובע את סידור העבודה ומסכים לו, ולכן יש לראות בכך “כורח” לצורך הזכאות לדמי חגים.

​נפסק שהתוספת של 50% המשולמת עבור כל שעה משבע שעות משמרת הלילה, היא בגדר “שכר רגיל” לעניין הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה (להלן: החוק). על כן יש לחשב את גמול השעות הנוספות בגין כל שעה שמעבר ל-7 שעות העבודה הרגילות במשמרת לילה בהתאם לשכר הרגיל בשעות הרגילות שקדמו לאותן שעות, היינו, תוך הכללת התוספת בשיעור 50%. ודוק, אין מדובר בנוהג מיטיב, שבא במקום תשלום גמול שעות נוספות לפי החוק.

אשר להפרשי שכר עבודה בעד עבודה בשעות נוספות בימי מנוחה וחג, ביה”ד דן בשאלה האם המטפלים היו זכאים לגמול עבודה במנוחה שבועית/חג עבור עבודה במשמרות לילה במנוחה שבועית/חג בנוסף לשכר בשיעור 150% ששולם להם. ראשית נקבע באשר למשמעות התשלום השעתי ששולם בפועל בימי המנוחה/חג בשיעור 150% כי תשלום זה הוא למעשה תשלום עבור עבודה במנוחה שבועית וחג, ולכן הם אינם זכאים לתשלום בגין גמול עבודה שבועית וחג מעבר למה שכבר שולם.

אשר לשאלה כיצד יש לחשב את גמול השעות הנוספות בימי מנוחה שבועית וחג, בעניין דניאל כהן נקבע כי יש לחשב את התמורה בגין שעות נוספות בשבת על השכר הרגיל (100%) ובתוספת גמול עבודה בשבת (שיטה מצטברת), ולא על בסיס התוספת המיוחדת של המנוחה השבועית (שיטת ההכפלה), שהוא מוטעה. החישוב הנכון הוא שלא להוסיף את גמול השעות הנוספות לשכר הרגיל.

ודוק, לעניין חישוב השעות הנוספות אין להביא בחשבון את “רציפות המשמרות” כאשר היה נתק של פחות משמונה שעות בין ימים קלנדריים שונים, ולעניין זה לא תימננה שעות המשמרת השנייה (שבוצעה בפועל ביום קלנדרי אחר) כשעות נוספות.

בכל הנוגע לצו ההרחבה הכללי לדמי חגים, דמי חגים ישולמו בנוסף לתמורת יום העבודה לעובד שעתי שעבודתו בחגים לא הייתה מתוך בחירה שלו אלא “מתוך כורח”

ודוק, כל עוד לא הוכח על ידי המעסיק אחרת, הרי שגם אם השיבוץ נעשה בשיתוף עם העובד ובהתחשב בבקשותיו, המעסיק הוא זה שקובע את סידור העבודה ומסכים לו, ולכן יש לראות בכך “כורח” לצורך הזכאות לדמי חגים.

ודוק, גם במקומות שבהם נהוג לעבוד בחג, אין די בכך שבעת קבלת עובד לעבודה מובא הדבר לידיעתו כדי ללמד כי עסקינן בעובד אשר עבד שלא מתוך כורח. לא ניתן לזהות באופן גורף בין “ידיעה” על היקף העבודה במקום עבודה, לבין “בחירה” של עובד לעבוד בימי חג, וההכרעה תהא לפי נסיבות כל מקרה.

תנאי נוסף לכך שעובד יהיה זכאי לדמי חג הוא שאין מדובר במי שלא הפסיד יום עבודה כתוצאה מהחג. עובד יומי שעובד במתכונת קבועה של חמישה או שישה ימים בשבוע, ויום החג חל ביום שישי או בשבת שבו אותו עובד אינו אמור לעבוד, אזי משכורתו הרגילה לא תיפגע כתוצאה מכך, ועקרון השוויון בינו לבין עובד חודשי ישמר. לאותו עובד גם ניתנה האפשרות לנוח בחג מבלי לעבוד.

שונה הדין כאשר עסקינן בעובד שעובד במשרות שאינן קבועות, שהרי גם אם בסוף החודש היקף המשמרות שבו הועסק שווה להיקף המשמרות הרגיל שלו (בחודש שבו לא חל חג) אין מדובר במצב שבו הושווה מצבו לעובד חודשי, כי נאלץ לעבוד במשמרות נוספות (שלא בימי חג) על מנת להגיע לאותו היקף משמרות. בכך, הגם שמבחינה מספרית היקף משמרותיו לא נפגע וממילא גם שכרו, הרי שהרציונל שהעובדים יזכו במנוחה בימי החגים נפגע, כי למעשה העובד הוסיף על ימי עבודתו על מנת שהיקף עבודתו לא יפגע כתוצאה מכך שלא עבד בחג. לכן, למעשה, מדובר במי שנדרש לעבוד עבודה נוספת ‘במקום’ עבודתו בחג וכתוצאה מאי עבודתו בחג. מצב זה מזכה את העובד ב”דמי חגים”. בנסיבות המסוימות של מקרה זה יש לראות במטפלים כמי שעבודתם בחגים הייתה שלא מתוך בחירה, אלא מתוך כורח, ולכן הם זכאים לדמי חגים.

עע (ארצי) 38313-03-18 איל”ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים נ’ מיכאל מוחדינוב ניתן ורדה וירט-ליבנה, אילן איטח, סיגל דוידוב-מוטולה, נ.צ.: י’ רון, ד’ בן חיים ביום 1.6.2020.

d

 

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני