תשלום דמי חגים ודמי חגים למרצה המקבלת שכר לפי שעות הרצאה

מרצה זכאית לקבלת דמי חגים ודמי מחלה גם אם השלימה שעות ההרצאה שנפלו על החגים וימי המחלה במועד מאוחר יותר.

נפסק שלא היה מקום לדחיית רכיב דמי חגים מן הטעם שהמערערת לא הועסקה בתקופות של חגים. הזכאות לדמי חג אינה מותנת בעבודה בחג. נהפוך הוא; לא היה מקום לדחות רכיב זה מאחר שההרצאות אותן הפסידה המערערת בשל ימי החג נדחו למועד אחר. משימי החג חלו ביום בשבוע בו הייתה המערערת אמורה ללמד והיא לא לימדה בשל החג, הרי שהיא הייתה זכאית לתשלום דמי חגים. לא היה מקום לדחות רכיב זה מאחר שהמערערת עבדה מספר ימים בודד בכל חודש, שכן הזכאות לדמי חג אינה מוגבלת להיקף משרה זה או אחר.

אשר לדמי מחלה, מקום בו עובד מפסיד את עבודתו בשל מחלה בנסיבות המזכות בדמי מחלה לפי החקיקה הרלוונטית הרי שבכפוף לכללים הקבועים באותה חקיקה הוא זכאי לדמי מחלה, גם אם במועד מאוחר יותר עבד בימי עבודה נוספים במקום ימי העבודה שבהם היה חולה.

עע (ארצי) 47880-03-19 טליה שטראוס נ' המרכז החרדי להכשרה מקצועית ניתן על ידי לאה גליקסמן, אילן סופר, אילן איטח, נ.צ.: י' רון, ד' בן חיים; ביום 13.1.2020.סגור לתגובות.

לראש העמוד