לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
תקיפת החלטת נציב שירות המדינה
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
23 אוגוסט 2020

החלטת נציב שירות המדינה, שביטלה את החלטת ועדת הבוחנים שבחרה במשיב לתפקיד של רופא פיקוח על שירותי בריאות התלמיד בלשכת הבריאות במחוז הצפון,  מן הטעם שהמשיב הינו רופא מומחה בתחום רפואת הילדים, אשר הורשע בהחזקת פרסומים פדופילים ובעבירות של פרסום פרסומי תועבה – אינה חורגת ממתחם הסבירות במידה המצדיקה את ביטולה.

במקרה זה המשיב עומד בתנאי הסף למשרה וכי כשרותו לתפקיד לא נשללה מחמת עברו הפלילי על ידי הוראת דין אחרת. במועד בו ניגש למכרז לא הוטלה הגבלה על עיסוקו כרופא.

אולם, כשירות לחוד והתאמה לחוד, כשעבר פלילי הוא שיקול רלבנטי בעת הערכת התאמת מועמדתו של אדם לשירות הציבור.

לפיכך, מיקוד הערעור הוא בהפעלת שיקול הדעת הנתון לנציב ובקביעת משקלו היחסי של שיקול העבר הפלילי בראי האיזונים המתחייבים בנסיבות המיוחדות של המקרה.

במקרה זה הנציב סבר כי בנסיבות הענין הכף נוטה לצד מניעת המינוי בשים לב לאופי העבירות, סוג התפקיד והמטלות הכרוכות בביצועו. הנציב נתן משקל יחסי גבוה מזה שנתנה הוועדה בהחלטתה לערך של שמירה על תדמית השירות הציבורי ועל אמון הציבור במוסדות הציבור.

בשים לב לעקרונות הביקורת השיפוטית על החלטות מנהליות ולנסיבות המיוחדות של המקרה לא נמצא כי החלטת הנציב חורגת ממתחם הסבירות במידה המצדיקה את ביטולה. לא נמצא כי האיזון שערך הנציב חורג במידה קיצונית ממידת הסבירות.

גם אם ניתן היה להגיע להחלטה אחרת, כפי שביה"ד האזורי סבר, שתי ההחלטות מצויות במתחם הסבירות, ולכן אין הצדקה להתערבות בשיקול דעתו של הנציב. ודוק, ביה"ד אינו מחליף את שיקול דעת הנציב בשיקול דעתו.

עע (ארצי) 20515-06-20 מדינת ישראל נ' ד"ר אברהם ברקאי ניתן על ידי ורדה וירט ליבנה, לאה גליקסמן, חני אופק גנדלר, נ.צ.: ר' בנזימן, צ' טבצ'ניק; ביום 11.8.2020. ​

 

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני