נפסקו 5,000 ש"ח בגין תלושים לקויים ו- 3,000 ש"ח בשל העדר הודעה על תנאי ההעסקה

תלוש נפסק סך של 3,000 כנגד מעסיק שלא הוציא לעובד הודעה על תנאי העסקתו, הגם כי העובד התחיל לעבוד אצל המעסיק לפני כניסת החוק לתוקף. בנוסף נפסקו 5,000 ₪ לטובת העובד בגין מסירת תלושי שכר לקויים, משום שהיה חסר בהם צבירת ימי מחלה ומשום שמאזן החופשה לא נערך כשורה ולא ניתן להתחקות אחר התחשיבים.

 בית הדין לא מצא לנכון לקבל את פרשנות המצמצמת של הנתבעות ביחס לאי תחולת החוק הודעה על תנאי ההעסקה על יחסי הצדדים. שעה שהחוק נחקק, מיום כניסתו לתוקף תחולתו (בשנת 2002) משתרעת על כל המעסיקים ועל כל העובדים הקיימים, גם אם לא חל כל שינוי בתנאי העסקתם.

 לעניין תלושי השכר – התובע הוכיח מחד כי תלושי השכר שנמסרו החל מחודש 2/09, מועד כניסתו לתוקף של תיקון 24, אינם כוללים פרטים שנכללים בתוספת לחוק הגנת השכר. אולם מאידך, הנתבעת הכחישה כי מדובר בהפרת ההוראה ביודעין ולטענתה פעלה כדי למנוע הישנות ההפרות בתלושים. לאחר שנשקלו טענות הצדדים ומכלול הראיות, בשם לב לעובדה כי מדובר בשנה הראשונה לתחולת התיקון, נפסקו לתובע פיצוי ללא הוכחת נזק על פי סעיף 26א לחוק הגנת השכר בסך של 5,000 ₪. 

תעא (תא) 9893-09 אדעיף מואיד נגהצנית שרי בעמ,  ניתן על ידי רוית צדיק, ביום 28.10.13.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

לראש העמוד