שעות עבודה ומנוחה

אף כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על עובדי סיעוד המתגוררים בבית המטופלים, הם זכאים למנוחה שבועית, כזכות בת חוקתית, הנגזרת מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; אורכה של המנוחה השבועית הוא 25 שעות רצופות ובמקרה של עבודה במנוחה השבועית זכאי העובד לתשלום בשיעור של 150%.

介護士 男性בעניין זטלמן נקבע כי אמנם בעניין גלוטן נפסק כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על עובדי סיעוד המתגוררים בבית המטופלים, אולם הם זכאים למנוחה שבועית, כזכות בת חוקתית, הנגזרת מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

עוד נקבע כי, אורכה של המנוחה השבועית הוא 25 שעות רצופות ובמקרה של עבודה במנוחה השבועית זכאי העובד לתשלום בשיעור של 150%.

לפיכך, חזית המחלוקת הנוגעת למנוחה השבועית נוגעת לשעה חסרה אחת – הפער בין מנוחה שבועית בת 24 שעות שניתנה, ובין אורך המנוחה השבועית בת 25

עע (ארצי) 11874-03-16 מנחם שטינברג נ’ יוליאנה טודיקה (עבודה; לאה גליקסמן, אילן איטח, חני אופק גנדלר, נ.צ.: ש’ צפריר, ד’ קמפלר; ניתן ביום 29.5.17.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

לראש העמוד