לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
שלילת תשלום פיצויים
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
12 דצמבר 2020

המשביר לצרכן-המעסיק, לא הצליח להוכיח במידת ההוכחה המוגברת כי העובד, קיבל שוחד נוכח התקשרות של ספּק של המשביר עם אשתו, ולפיכך אין לשלול ממנו את פיצויי הפיטורים. אף עצימת העיניים של העובד נוכח ההתקשרות האמורה אינה מהווה עילה לשלילת פיצויי הפיטורים בנסיבות העניין המיוחדות. בהעדר עילה לשלילת פיצויי הפיטורים העובד זכאי לשחרור הכספים הצבורים בקרנות הפנסיה, לתשלום סכום שקוזז שלא כדין ולפיצויי הלנה בשיעור של 150% מסכום זה.

השאלה שתעוררה האם בשל עצימת העיניים של העובד שהשתייך לשכבת ההנהלה, אשר לא בירר עם אשתו ולא ביקש כי תדווח לו על כל מקרה בו התבקשה לספק שירותים לספּק של המשביר, וודאי מי שהכירה ככזה מתקופת עבודתה במשביר, יש לשלול את כל או חלק מפיצויי הפיטורים של התובע.

נפסק כי התנהגותו של ברון אינה מצדיקה שלילת פיצויי פיטורים. אף אם נכון לחדד את הנהלים באזני עובדי המשביר ולהבהיר כי אף עצימת עיניים אל מול התקשרות של ספק עם בן משפחה של עובד יכול ותחשב כעבירת משמעת, לא נמצא כי במקרה זה בו לא היה ברון מודע להתקשרות בין בת זוגו לספק, התקשרות שככל הנראה היא תוצאתה של הכרות מוקדמת, לשלילת פיצויי הפיטורים, תהיה השפעה על הקף ההרתעה ביחס לעובדים אחרים.

מדובר בנסיבות ייחודיות שספק אם רלבנטיות למי מעובדיו האחרים של המשביר.

זאת ועוד, לא הוכח כי נגרם למשביר נזק מעצם ההתקשרות בין הספק של המשיב לאשתו של מר ברון, ובהקשר זה יש ליתן את הדעת על כך שמדובר בהתקשרות יחידה וקצרת טווח.

במקרה זה המשביר לא הצליח להוכיח ברמת השכנוע הראויה ובמידת ההוכחה המוגברת, המצופה ממעסיק המבקש לשלול מעובדו את פיצויי הפיטורים בטענה כי ביצע עבירה פלילית, כי מר ברון ביצע את המעשים המיוחסים לו – קבלת שוחד.

היות ולא קמה עילה לשלילת פיצויי הפיטורים המגיעים לברון, התקבלה תביעתו לשחרור הכספים הצבורים העומדים לזכותו בקרנות הפנסיה.

כן זכאי מר ברון לתשלום הסכום שקוזז בגין שכר חודש העבודה האחרון, פדיון חופשה ודמי הבראה, שכן הדבר לא היה פועל יוצא של קיזוז סכום קצוב ומוכח שחב ברון למשביר, אלא מהלך מנוגד לחוק ולפסיקה.

כן נפסק תשלום פיצויי הלנה בשיעור של 150% מהסכום שקוזז שלא כדין משכרו של ברון מתוך מטרה להרתיע מעסיקים מהתנהגות בחוסר תום לב.

סעש (ת"א) 25268-05-16 המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ נ' דני ברון ניתן על ידי יפית זלמנוביץ  ביום 2.11.20.

 

 

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני