לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
פרשנות הסכם עבודה
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
21 מרץ 2020

​פרשנות הסכם עבודה​

על חוזי העבודה נהוג להשקיף כעל חוזה יחס מפאת משכם, שלעיתים אינו קצוב בזמן, ונחיצותה של גמישות במסגרת החוזית על מנת שתאפשר התאמתה לשינויים החלים במרוצת הזמן. סיווג זה משליך על פרשנותם כך שלתכלית אובייקטיבית יש משקל רב בפרשנותם. כמו כן, לרוב מדובר בחוזה בעל מאפיינים צרכניים בשל פערי הכוחות בין העובד למעסיק, וגם סיווג זה מותיר מרחב מחיה רחב יותר באופן יחסי לתכלית האובייקטיבית.

ביה"ד עמד על הוראת סעיף 25(א) לחוק החוזים, שכותרתה "פירוש של חוזה" כפי שתוקן בעקבות הלכת אפרופים, שמטרתו הייתה לחזק את המרכיב הלשוני בתהליך הפרשני ככל שאומד דעת הצדדים משתמע במפורש מתוך לשון החוזה, וכן עמד על כללים פרשניים בעניין פרשנות חוזה כפי שנפסק בעניין עמודי שחף בע"מ ובעניין ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ.

כן ציין בית הדין כי על חוזי העבודה נהוג להשקיף כעל חוזה יחס מפאת משכם, שלעיתים אינו קצוב בזמן, ונחיצותה של גמישות במסגרת החוזית על מנת שתאפשר התאמתה לשינויים החלים במרוצת הזמן. סיווג זה משליך על פרשנותם כך שלתכלית אובייקטיבית יש משקל רב בפרשנותם. כמו כן, לרוב מדובר בחוזה בעל מאפיינים צרכניים בשל פערי הכוחות בין העובד למעסיק, וגם סיווג זה מותיר מרחב מחיה רחב יותר באופן יחסי לתכלית האובייקטיבית.

ביה"ד ציין כי בענייננו, הרובד הלשוני בהסכם העבודה או הפרישה דל מכדי להשתית עליו בלבד את כובד הפרשנות לה טען המערער ולכן נדרשת בחינת אינדיקציות פרשנויות נוספות. ביה"ד ציין כי במקרה זה בחינת ההתחייבות החוזית בנוגע להפרשי ההצמדה, מכוח הסכם ההעסקה מעלה כי מנגנון הצמדה ביחס לשכר מסוים וביחס למדד מסוים לא קבע מה יהא במרוצת הזמן מבחינת ההיזקקות למנגנון הצמדה ודרך יישומו, אך בלשון החוזה ומבנהו קיימות מספר אינדיקציות המטות את הכף לפרשנות לפיה מנגנון ההצמדה נועד לחול עד למקרה בו יועלה השכר לראשונה והוא לא נועד לחול באופן רב שנתי משך כל תקופת ההעסקה על השכר העדכני. לפי פרשנות זו מנגנון ההצמדה נועד להגן על העובד מפני אי הוודאות האופפת בעת עריכת ההסכם את עצם ועיתוי ההעלאה הראשונה, שכן זו הייתה תלויה בביצועי החברה ורווחיותה. לפיכך, יש לפרש את הוראות הסכם ההעסקה כבאות להסדיר את ההצמדה עד להעלאת השכר הראשונית, ומאז היא נבלעת בו.

כלומר, עם העלאת השכר הראשונה פקעה המחויבות להצמדת השכר או למצער נבלעה ההצמדה בהעלאה. נוכח האמור, הערעור בכל הנוגע לדרך תחשיב הפרשי ההצמדה, נדחה.

עע (ארצי) 68281-02-19 יוסף בוסאני נ' הכוכב חברה לתעשיות מגופים מתכת (1987) בע"מ (עבודה; אילן איטח, חני אופק גנדלר, אילן סופר, נ.צ.: י' לוינזון, ב' סמו; ביום 23.2.2020.​

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני