אתר מנויים
ייעוץ ראשוני
פנסיה תקציבית
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
18 יולי 2020

על המדינה לא חובה לצרף את המערערת למסלול פנסיה תקציבית, משעה שקיבלה כתב מינוי רק לאחר במקרה זה במועד שקדם לתיקון חוק הגמלאות הקובע מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בעקבות חתימת ההסכם הקיבוצי בדבר מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בשירות הציבורי בחודש 3/99 .

בעקבות חתימת ההסכם הקיבוצי בדבר מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בשירות הציבורי בחודש 3/99 (להלן: הסכם המעבר), נחסם, באופן הדרגתי, מסלול הפנסיה התקציבית בפני עובדי השירות הציבורי ועובדי המדינה בכללם.

המערערת התקבלה לעבודה בשירות המדינה בתקופת הביניים שבין חתימת הסכם המעבר לבין כניסתו לתוקף והחלתו על עובדי המדינה בדירוגה בחודש 4/02. לאחר תחילת עבודתה של המערערת ובטרם קבלת כתב מינוי, תוקן בשנת 2002 חוק הגמלאות במגמה להתאימו להסכם המעבר.

במקרה זה במועד שקדם לתיקון לחוק הגמלאות, טרם הוענק למערערת כתב מינוי, ולפיכך לא חל בגינה חוק הגמלאות.

משכך, לא הוכח כי על המדינה הייתה מוטלת חובה להעסיק את המערערת בכתב מינוי עוד טרם היום הקובע. מכל מקום, העסקת עובד שלא כדין לפני היום הקובע אינה מקנה לו זכות לצירוף בדיעבד למסלול הפנסיה התקציבית.

יחד עם זאת, למערערת נפסק פיצוי ממוני ולא ממוני בגין טעות שנפלה בסיווגה כזכאית  לפנסיה תקציבית ובשל כך לא הועברו לזכותה כספים לפנסיה צוברת.

עע (ארצי) 22539-02-19 אורלי וקנין נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות ורדה וירט ליבנה, סיגל דוידוב מוטולה, רועי פוליאק, נ.צ: ש' כפיר, ד' בן חיים; 30.6.2020.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני