במסגרת מצגת זו ניתן לקבל מידע מועיל איך וכיצד יש לערוך שימוע לעובד טרם החלטת הפיטורים או העברה לתפקיד אחר וכן הסעדים והמשמעויות הכספיות של הפרת החובה לעריכת שימוע כדין. מידע זה חיוני לעובד, למעסיק, למנהל  ולעו"ד הנותנים ייעוץ משפטי לעובדים ולמעסיקים.


לראש העמוד