לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
פיטורי אישה בהיריון
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
23 אוגוסט 2020

קיימת חובה לקבלת היתר לפיטורי עובדת בהיריון גם אם נודע למעסיק על הריונה של העובדת בתקופת ההודעה המוקדמת, שהוארכה לבקשת העובדת. אולם נקבע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים להסתפק בפיצוי שווה ערך ל-100% מהשכר בתקופה המזכה.

סעיף 9(א) לחוק קובע כי לא יפטר מעסיק עובדת בהיריון אלא בהיתר. המשיבה אמנם לא הייתה בהיריון במועד מתן הודעת הפיטורים אך הייתה הרה בעת סיום יחסי העבודה, משכך קיימת חובה עליה לקבל היתר על ידי המערערת.

אין חולק כי המערערת לא פנתה לקבלת היתר בשלב זה וגם לא במהלך חודשים רבים לאחר מכן, אלא רק לאחר קבלת מכתב ב"כ המשיבה זמן רב לאחר הלידה.

המערערת אמנם פנתה למשיבה וביקשה להחזירה לעבודה לאחר קבלת החלטת הממונה שדחתה את בקשת ההיתר, אך ביה"ד האזורי שוכנע שהמשיבה לא מחויבת הייתה להיענות לכך כאשר הועסקה כבר במקום אחר וחשה שאינה רצויה בחברה, ומשכך אין בכך כדי לרפא את הפרת החוק.

אשר להפרת חובה זו, קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים להסתפק בפיצוי שווה ערך ל-100% מהשכר בתקופה המזכה: המשיבה כלל לא הייתה בהיריון בעת קבלת ההודעה על הפיטורים, ואלמלא בקשתה להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת, לא הייתה בהיריון גם במועד בו אמורים היו להסתיים יחסי העבודה; לא ניתן להתעלם מהעובדה כי למשיבה הוצע בזמן אמת, לחזור לתפקידה המקורי במערערת. המשיבה אף כבר החלה לעבוד במקום חלופי בעת שהודיעה על ההיריון ונראה כי העדיפה באותו שלב אפשרות של הסדרה כספית ולאו דווקא חזרה לעבודה בפועל; טעמים אלה מצדיקים לבטל גם את הפיצוי שנפסק בגין הנזק הלא-ממוני בסך של 10,000 ₪ ולהפחית את סכום ההוצאות שנפסק.

עע (ארצי) 65350-09-19 סקול מרקט בע"מ נ' הילה אילוז שמעוני ניתן על ידי סיגל דוידוב-מוטולה, חני אופק גנדלר, אילן סופר, נ.צ.: א' ירון, ד' קמפלר; ניתן ביום 24.6.020.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני