אתר מנויים
ייעוץ ראשוני
פיטורים, השעייה
פיטורין שלא כדין
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
4 יולי 2020

נפסק כי לאור מספר הפגמים לכאורה שנפלו בהחלטת הפיטורים של המשיבה לפי קביעות ביה"ד האזורי, משקלם, כאשר עסקינן בגוף ציבורי מובהק, ובהתחשב בנזק שעלול להיגרם למשיבה כתוצאה מהפסד מקור פרנסתה יחד עם הקושי המעשי להחזירה למקום העבודה לאחר חלוף זמן, אין לומר כי החלטת ביה"ד האזורי ליתן צו זמני מצדיקה התערבות של ערכאת הערעור.

במקרה זה, ביה"ד קמא השתכנע כי נפלו פגמים מהותיים בהחלטת המוסד לפטר את המשיבה, לרבות בזכות הטיעון, וכי סיכויי התביעה, לכאורה, טובים.

עוד שוכנע ביה"ד קמא כי קיימים סיכויים טובים לכאורה למתן סעד של החזרה לעבודה, וכי מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה ומצדיק הוצאת צו זמני. בפסיקה הובהר בקשר לכך כי אין לומר כי אכיפת יחסי עבודה מהווה בהכרח 'סטייה מדרך המלך'. עוד נקבע כי סעד אכיפת החוזה הוא סעד שבשיקול דעת. שיקול הדעת מובנה ממלאכת איזון ומידתיות בין מספר היבטים שעליהם נמנים, בין היתר, אופיו של המעביד – האם הוא גוף פרטי או ציבורי; חומרת הפגם שדבק בפיטוריו של העובד ותום ליבו של המעביד; השפעתו של הסעד שיינתן, אכיפה או פיצוי, על העובד; חלוף הזמן; אופי הקשר בין העובד למקום העבודה.

לאור מספר הפגמים לכאורה שנפלו בהחלטת הפיטורים לפי קביעות ביה"ד האזורי; משקלם; כאשר עסקינן בגוף ציבורי מובהק; ובהתחשב בנזק שעלול להיגרם למשיבה כתוצאה מהפסד מקור פרנסתה יחד עם הקושי המעשי להחזירה למקום העבודה לאחר חלוף זמן, אין לומר כי החלטת ביה"ד האזורי ליתן צו זמני מצדיקה התערבות של ערכאת הערעור, זאת גם אם לוקחים בחשבון את תפקידה הבכיר של המשיבה והאחריות הנלווית אליו.

ההחלטה אם ליתן סעד זמני אם לאו מסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדנה בהליך, וערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בשיקול דעתו של ביה"ד האזורי בכל הנוגע למתן או לאי מתן סעדים זמניים, אלא אם הערכאה הדיונית מתבססת על טעות של הדין או העובדות. בהתאם להלכה זו, לא נמצא כי המקרה דנן מצדיק חריגה מן הכלל ושמיעת ערעור על החלטת ביה"ד האזורי.

ברע (ארצי) 18103-06-20 המוסד לביטוח לאומי נ' מיכל ברוס  ניתן על ידי סיגל דוידוב מוטולה, ביום 14.6.20.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני