לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
פיטורים או התפטרות
Avatar
vakrat
17 יוני 2017

אי המצאת אישור מחלה לא תקף אין תוצאתה בכל הנסיבות התפטרות. כך גם אי התייצבות לשימוע אין משמעותה בכל מקרה התפטרות וייתכן בנסיבות מסוימות כי ניתן יהיה לפרשה גם כהסכמה לפיטורים. מנגד טענת המערער כי החברה פיטרה אותו בכך שנטלה את הרכב שהועמד לרשותו ובכך שחסמה את גישתו למערכת המידע שלה נדחתה. בסופו של דבר, קשר העבודה נותק על ידי המערער, עת דרש מהחברה לקבל מכתב פיטורים נוכח התנהלותה של המעסיקה. אולם נוכח רצון החברה לפטר את המערער, כמו גם התנהלותה בנושא לקיחת הרכב ואבדן יחסי אמון בין הצדדים, נוצרו נסיבות שבהן אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו, ולכן המערער זכאי לפיצויי פיטורים בדין מפוטר.

Young beautiful woman fired from her job isolated on whiteבענייננו, המערער נהג שלא כראוי בכך שלא נענה לניסיונות החברה ליצור עמו קשר והיה עליו להמציא את אישור המחלה באופן מיידי ולא רק לאחר שהחברה הבהירה לו כי היא רואה בו כמתפטר, אולם אין בכך משום התפטרות.

ם אי התייצבות לשימוע אין משמעותה בכל מקרה התפטרות וייתכן בנסיבות מסוימות כי ניתן יהיה לפרשה גם כהסכמה לפיטורים, אולם בכל מקרה אין היא הופכת את החלטת הפיטורים של המעסיק להתפטרות של העובד. אי התייצבות לשימוע גם אינה מהווה עבירת משמעת, שכן העובד רשאי לוותר על זכות הטיעון.

מנגד טענת המערער כי החברה פיטרה אותו בכך שנטלה את הרכב שהועמד לרשותו ובכך שחסמה את גישתו למערכת המידע שלה, נדחתה. החברה ביקשה לפטר את המערער וזימנה אותו לשימוע, אולם מאחר שהמערער נעדר מעבודתו, הליך הפיטורים לא הושלם.

התשובה לשאלה מי הביא את קשר העבודה לידי גמר נעוצה באופן בו התנהלו הצדדים, ויש לקבוע מי מהם ניתק את קשר העבודה על יסוד מעשיו ודבריו, ולא על יסוד האופן בו הודיע שהוא רואה או האופן בו ראה את התנהלות משנהו.

המצאת אישור מחלה לא תקף, אין תוצאתה בכל הנסיבות התפטרות והיא עשויה להיות בגדר עבירת משמעת, ויש לבחון את המשמעות בכל מקרה.

בענייננו, המערער נהג שלא כראוי בכך שלא נענה לניסיונות החברה ליצור עמו קשר והיה עליו להמציא את אישור המחלה באופן מיידי ולא רק לאחר שהחברה הבהירה לו כי היא רואה בו כמתפטר, אולם אין בכך משום התפטרות.

גם אי התייצבות לשימוע אין משמעותה בכל מקרה התפטרות וייתכן בנסיבות מסוימות כי ניתן יהיה לפרשה גם כהסכמה לפיטורים, אולם בכל מקרה אין היא הופכת את החלטת הפיטורים של המעסיק להתפטרות של העובד. אי התייצבות לשימוע גם אינה מהווה עבירת משמעת, שכן העובד רשאי לוותר על זכות הטיעון.
מנגד טענת המערער כי החברה פיטרה אותו בכך שנטלה את הרכב שהועמד לרשותו ובכך שחסמה את גישתו למערכת המידע שלה, נדחתה. החברה ביקשה לפטר את המערער וזימנה אותו לשימוע, אולם מאחר שהמערער נעדר מעבודתו, הליך הפיטורים לא הושלם.

בסופו של דבר, קשר העבודה נותק על ידי המערער, עת דרש מהחברה לקבל מכתב פיטורים נוכח התנהלותה של המעסיקה.

אולם , נוכח רצון החברה לפטר את המערער, כמו גם התנהלותה בנושא הרכב ואבדן יחסי אמון בין הצדדים, נוצרו נסיבות שבהן אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו, ולכן המערער זכאי לפיצויי פיטורים בדין מפוטר.

עע (ארצי) 6294-01-14 שלומי חמי נ' בבילון בע"מ ניתן על ידי לאה גליקסמן, אילן איטח, רועי פוליאק, נ.צ. ר' רבינוביץ', מ' ינון; ביום 25.5.17.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני