לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
פגיעה בעבודה
Avatar
vakrat
25 דצמבר 2016

עצמאי (שרברב) שנדקר על ידי אדם מעורער בנפשו לא הוכר כנפגע  עבודה משום שהעצמאי לא עקב עיסוקו במשלח ידו, אלא בשל מצבו הנפשי של תוקפו, וזאת גם אם הפגיעה נגרמה בזמן פעילותו.

ערעור המערער (להלן: המוסד) על פסק דין של ביה"ד האזורי לעבודה, שבו התקבלה תביעת המשיב, שרברב עצמאי, להכיר באירוע דקירה באמצעות סכין על ידי אדם מעורער בנפשו (להלן: האירוע) כפגיעה בעבודה לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי (להלן: החוק). . נקבע – סעיף 79 לחוק מגדיר את המונח "תאונת עבודה – " תאונה שארעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמיו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלוח ידו ועקב עיסוקו במשלוח ידו.

סעיף 83 לחוק קובע חזקת סיבתיות בהתייחס לעובד, במובחן מעצמאי, ולפיו תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודה רואים אותה כתאונה שאירעה גם עקב העבודה, אם לא הוכח ההיפך.

סעיף 80 לחוק הרחיב את ההגדרה שבסעיף 79 לעיל, כאשר בין היתר נקבע כי" – רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם – (1) אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו; כך גם נקבע בפסיקה כי בהתאם להוראת הסעיף תאונה לא תוכר כפגיעה בעבודה, אלא אם כן היא תיחשב כקשורה בקשר סיבתי עם" סיכוני הדרך" ועם זמן הדרך, כלומר תאונה שאירע בזמן היותו של המבוטח בדרך ועקב סיכוני הדרך.

במקרה זה ביה"ד קמא לא ביסס את קביעותיו על כך שאירוע התקיפה התרחש. בדרך לעבודה" ,אלא על כך שהתרחש תוך כדי העבודה ועקב העבודה. ואכן, המשיב כבר החל את יום עבודתו, עת עסק בהעמסת כלי עבודה לרכב בדרכו ללקוח לביצוע עבודה כחלק ממשלח ידו, ועל כן האירוע אירע תוך כדי עיסוקו של המשיב במשלח ידו. אלא שבכך לא סגי.

הואיל ועסקינן בעובד עצמאי, שלא חלה עליו חזקת הסיבתיות שבסעיף 83 לחוק, הנטל הוא על המשיב להוכיח, כי אירוע הדקירה אירע לא רק תוך כדי עיסוקו במשלח ידו, אלא גם עקב עיסוקו במשלח ידו.

המשיב לא עמד בנטל זה, שכן כל שהוכח הוא שהמשיב נפגע בשל מצבו הנפשי של תוקפו.

אמנם המשיב היה מקבל לקוחות שהגיעו על מנת להזמין עבודה בחצר, אלא שבכך לא די כדי לבסס זיקה בין אירוע הדקירה שהתרחש בחצר לבין עיסוקו של המשיב במשלח ידו. אף לשיטת המשיב אין כל קשר בין עיסוקו במשלח ידו לבין אירוע הדקירה, לא הוכח ואף לא נטען לזיקה כלשהי של התוקף לעיסוקו של המשיב, אלא כל שהוכח הוא שהמשיב נדקר עקב מצבו הנפשי המעורער של התוקף.

לאור כל האמור, לא התקיים במשיב התנאי לפיו אירוע הדקירה התרחש עקב עיסוקו במשלוח ידו, ועל כן לא ניתן להכיר באירוע הדקירה כתאונה בעבודה.

עבל (ארצי) 27751-09-13 המוסד לביטוח לאומי נ' חמידו אלמכאוי, ניתן על ידי אביטל-רימון קפלן, יגאל פליטמן, ורדה וירט-ליבנה, נ.צ.: י' דורון, א' גדעון; ביום 11.12.16.

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני