לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
פגיעה בהתארגנות
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
10 אוקטובר 2020

נדחתה בקשה למתן צווים כנגד פגיעה נטענת בהתארגנות הראשונית במשיבה, זאת במסווה של פיטורי צמצום, הנובעים כביכול ממשבר התפשטות נגיף הקורונה, מן הטעם כי מקום בו מדובר בוועד פעולה בו חברים 10 עובדים (שהם כ-10% מעובדי המשיבה) לא ניתן לקבוע למפרע ובאופן גורף כי זימונו של אחד מהם לשימוע מהווה בהכרח פגיעה בהתארגנות.
.
בנסיבות מעין אלו אמנם מועבר הנטל למשיבה להוכיח כי הפיטורים לא נעשו בקשר עם פעילותו של אותו עובד בהתארגנות, אך יש לבחון מהי המשמעות של זימון אותו חבר ועד פעולה לשימוע על ההתארגנות. זאת, למשל בהתבסס על מידת מרכזיותו בוועד, היותו גורם מוביל או לא, היותו מראשוני העובדים להצטרף לוועד הפעולה או שמא הצטרף אליו לאחר שהתגבש ועד פעולה ראשוני, וכיו"ב.

בענייננו אין כל טענה בדבר ההשפעה שיש לזימון מספר חברי וועד פעולה לשימוע על ההתארגנות במשיבה, שקיבלה הכרה על ידי המשיבה מספר חודשים קודם לכן, ודאי לא אחד מהם.

מכל מקום, הלכה למעשה מרגע שהועברה למשיבה רשימת חברי ועד הפעולה, הוצאו שמות החברים בו מרשימת המועמדים לפיטורים. בכך אף עלה בידי המשיבה להרים את הנטל להראות כי, לכאורה, לא היה בצעדים אלו שנקטה כל ניסיון להשפיע על ההתארגנות. יתר על כן, לא נמצאה בטענות המבקש הכחשה לכך שרשימת העובדים המועמדים לפיטורים שונתה לפי בקשתו, וכי המשיבה הראתה נכונות לוותר על פיטורי עובדים הפעילים בהתארגנות, אפילו אם יש טענות טובות וענייניות ביחס אליהם. בכך, נשמטה הקרקע מתחת לטענת המבקש על פגיעה בהתארגנות באמצעות אותם פיטורי צמצום, לפחות ברמה הלכאורית הנדרשת בשלב זה.

ברע (ארצי) 40679-08-20 מען – עמותה לסיוע לעובדים נ' גרין נט-מחזור וטיפול בפסולת בע"מ עבודה; ורדה וירט ליבנה; 10.9.12.​

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני