לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
ענישה פלילית
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
16 ינואר 2021

כאשר נאשם מורשע בריבוי עבירות, וביה"ד קובע כי מדובר באירוע אחד, מלאכת גזירת הדין מורכבת מהשלבים הבאים: הגדרת התקרה המכסימלית לעונש, כשלצורך זאת יש לבחון אם מדובר באירוע אחד בעל מעשה אחד או באירוע אחד בעל מספר מעשים; קביעת מתחם העונש ההולם בתוך התקרה המכסימלית שנקבעה; בחינה אם יש הצדקה לסטות ממתחם העונש ההולם מטעמי שיקום או הגנה על שלום הציבור; בהעדר הצדקה לסטות, גזירת הדין בתוך מתחם העונש ההולם בדרך של קביעת עונש כולל לכל העבירות בשל אותו אירוע בהתאם לעקרונות תיקון 113.

נפסק במקרה זה, גזר בי"ד קמא את דינו של המערער על סמך קרות אירוע אחד, ואין ערעור על כך, הגם שחלק מהנמקותיו מעוררות קושי, אך העיקר הוא כי ביה"ד קמא לא בחן את מספר המעשים בתוך האירוע האחד שהגדיר, אלא יצא מתוך הנחה כי מדובר במעשה אחד.

הנחה זו הביאה אותו למסקנה כי תקרת העונש הקבועה בצד העבירה החמורה ביותר באירוע כולו – היא תקרת העונש המכסימלית.

בעוד שככל שמדובר באירוע אחד המורכב ממספר מעשים נפרדים, תקרת העונש המקסימלית אינה מוגבלת לתקרת העונש הקבועה בצד העבירה החמורה ביותר באירוע כולו, אלא היא מהווה סכומן של תקרות העונש המכסימליות בגין כל מעשה נפרד. ודוק, עסקינן בתקרה מכסימלית לאירוע אחד המורכב ממספר מעשים, כשבתוך תקרה זו ייקבע מתחם עונש הולם.

לפיכך יש להחזיר את התיק לביה"ד האזורי לשם השלמת גזר הדין בהתאם לדרך הניתוח דלעיל. בנוסף, נקבע שהעדר חתימה על כתב התחייבות נאכפת על ידי הטלת מאסר ולא על ידי קנס. משכך, ביה"ד האזורי יגזור אכיפת ההתחייבות בהתאם לאמור.

עפ (ארצי) 12602-03-20 מדינת ישראל נ' באר הנדסה אזרחית בע ניתן על ידי רועי פוליאק, חני אופק גנדלר, מיכאל שפיצר, ביום 10.12.20.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני