עילת גרם הפרת חוזה

לבית הדין לעבודה סמכות לדון בעילת גרם הפרת חוזה משמעסיקה לשעבר של העובדת שיתפה לכאורה מעסיק עתידי של העובדת בעמדה שלילית שגיבשה לגביה עקב יחסי ההעסקה ו/או נסיבות סיומם.

במוקד התובענה מצויה טענה שהמבקשים כמעסיקים לשעבר של העובדת שיתפו לכאורה מעסיק עתידי של העובדת בעמדה שלילית שגיבשו לגביה עקב יחסי ההעסקה ו/או נסיבות סיומם.

משהאמירה הנטענת נוגעת ליחסי העבודה ו/או נסיבות סיומם וזו מצויה במוקד העוולה הנזיקית, הרי שמתקיימת הזיקה המהותית הנדרשת לביסוס סמכותו של ביה"ד מכוח סעיף 24(א)(1ב) לחוק.

ודוק, העובדה שחלק מיסודות העילה (עצם ההתבטאות הנטענת) נתקיימו לאחר תום יחסי העבודה בין הצדדים, אינה שוללת כשלעצמה בהכרח את הזיקה ליחסי העבודה, ויש לבחון כל מקרה לגופו.

במסגרת בחינה זו יש ליתן במקרה זה משקל לכך שתוכן ההתבטאות נוגע במישרין ליחסי ההעסקה ו/או נסיבות סיומם.

בנוסף, המשיבה תבעה גם בעילות של לשון הרע ועוגמת נפש בהקשר לאותה התבטאות נטענת, וביחס אליהן לא העלו המבקשים טענה בדבר העדר סמכות עניינית.

בין שתי העוולות הנטענות קיימת זיקה עניינית, שכן על פני הדברים הן מושתתות על אותה מסכת עובדתית, ולכן פיצול העילות בין ביה"ד לעבודה ובין הערכאה האזרחית מעורר קושי, ואינו נותן משקל לזיקתה המהותית של ההתבטאות הנטענת ליחסי ההעסקה וסיומם.

ברע (ארצי) 61055-03-19 ה.ג.ה. יעוץ עסקי בע"מ נ אסנת יוספי ניתן על ידי חני אופק גנדלר ביום 15.4.19.סגור לתגובות.

לראש העמוד