עידכונים בתחום דיני עבודה

דמי חגים וכללים הנוגעים להעסקה בחג הפסח »

לקראת חג הפסח נפנה אתכם לרשימה בה ניתן לקבל מידע באשר לזכאות לדמי חגים, להעדרות בסמוך לחג, לשיעור התשלום לעובד ביום חג, לדינם של ימי חופשה החלים בזמן החג, לשעות העבודה בערבי חג, לשעות העבודה והשכר בחול המועד, להוצאה לחופשה מרוכזת בחגים, לימי גשר ועוד.

שי לחג »

במקומות עבודה רבים נוהגים רבים לתת שי לחג לעובדים לקראת חג הפסח. במסגרת רשימה זו ניתן לקבל מידע באשר למקור החובה להעניק לעובד שי לחג, האם קיימת חובה להעניק שי לעובד שאינו עובד בפועל, האם יש לחייב העובדים בתשלום מס בגין קבלת שי לחג וכיצד יש לחשב את המס.

 

פסיקה של בית הדין הארצי

פגיעה בזכות ההתארגנות »

הנהלת חברת בית בלב בע"מ פעלה לסיכול ופירוק התארגנות עובדיה במרכז הרפואי בבת ים ועליה לשלם להסתדרות העובדים הכללית החדשה פיצוי בסך של 300,000 ₪.

 

השעייה בשירות הציבורי »

פיטורים, השעייהאין מקום להתערב בהחלטת נציב שירות המדינה להשעות את המשיב מתפקידו עד סיום ההליכים או עד החלטה אחרת, תוך שההחלטה תיבחן מעת לעת בהתאם להתפתחויות התיק המשמעתי.

 

פנסיה תקציבית בשירות הציבורי »

חרף העובדה שביטוח העובדות בהסדרי ביטוח מנהלים החל מחודש 8/1997 עמד בניגוד להוראות חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, ניתן לראותן כ"עובד קיים" כאמור בהסכם המעבר לפנסיה צוברת במגזר הציבורי שאינו נמנה עם מעגל הזכאים לפנסיה תקציבית.

 

מגורים הולמים הנוגעים להעסקת עובדים זרים

יש להיזהר מהגעה למסקנה שלפיה לא עומד המעסיק באותן אמות מידה הקבועות בתקנות המתייחסות לתחזוקה לקויה של מבנה המגורים ורמת ניקיון נמוכה, על בסיס ביקורת בודדת. זאת, שכן יכולים להיות מצבים שבהם רמת הניקיון והתחזוקה בנקודת זמן מסוימת איננה משקפת את הניקיון של מבנה המגורים ומידת התחזוקה של המבנה באופן כללי; ואת הפעולות שנוקט המעסיק בשגרה למניעת מפגעי תברואה ולשמירה על רמת תחזוקה נאותה של המגורים.

 

פסילה מועמד לכהונת מבקר פנים בשל חשש לניגוד עניינים »

במקרה זה קביעת ראש מינהל השירות, שלפיה מינוי העובד לתפקיד מבקר פנים נגוע בניגוד עניינים, ולא ניתן היה לגבש הסדר מעשי לנטרול ניגוד העניינים נכונה וראויה, ואין כל עילה להתערב בה.

 

 

פסיקה של בית הדין האזורי

סעיף 29 לחוק יסוד התקציב אינו בגדר סעיף הצמדה לעובדי שירות המדינה »

סעיף 29 לחוק יסודות התקציב אינו "סעיף הצמדה "אין בו כדי להבטיח לעובדי גופים נתמכים ומתוקצבים זכויות, שכר עבודה ותנאי עבודה הזהים לעובדי המגזר הציבורי המועסקים במשרדי הממשלה. הצמדת שכר ותנאי עבודה של קבוצת עובדים לקבוצת עובדים אחרת דורשת הוראה מפורשת. ככלל סעיפי הצמדה מפורשים בצמצום ובדווקנות, שכן מדובר בחריג היוצא מן הכלל.

אושר הסכם פשרה בקסטרו בעניין תובענה ייצוגית »

ביה"ד אישר הסכם פשרה מתוקן, בתובענה ייצוגית שהגישו המבקשות כנגד המשיבות בגין זכויות סוציאליות שונות, שנתן לו תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית, בקובעו כי ההסכם ראוי, הוגן וסביר.

 

 


לראש העמוד