כניסת מנויים
ייעוץ ראשוני

עידכון בדיני עבודה ליום 4.8.19

Avatar
vakrat
3 August 2019

מאמר – סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים »

מאמר מקיף שנערך על ידינו כחלק מספר מקיף בנושא זכויות עובדים בסיום יחסי העבודה. בהמשך נעדכן קישורים לפסק דין עצמם המופיעים במאמר. נשמח לקבל הערות ותגובות.

הטרדה מינית והתנכלות בעבודה »

בהליך הבירור שערכה המערערת בתלונת העובד כלפי עובדת אחרת על הטרדה מינית נפלו פגמים מהותיים – המשיבה לא נפגשה עם המתלונן אלא על הנילונה בלבד וכן נפל פגם נוסף נוגע לבדיקת פוליגרף שנערכה. כן נפלו פגמים בהתנהלות המערערת כלפי המתלונן בכל הנוגע להעברתו לעבוד בסניף אחר, בהמלצת הממונה ונמצא שהמערערת התנכלה לעובד לאחר הגשת תלונתו. לפיכך, נקבע שאין להתערב בפסיקת פיצוי בסך של 45,000 שנפסק לזכות העובד בבית הדין האזורי.

הרשעת בעל ואישה בהעסקת עובדת זרה ללא היתר »

“מצג” נטען בע”פ מטעם מפקח יחידת האכיפה למעסיקת עובד זר לפיו יוטל עליה קנס מנהלי בלבד נמצא שאינו מגיע כדי הבטחה מנהלית או שלטונית, או מעין הסדר טיעון מחייב, או מתן הגנה מן הצדק. כן נפסק שגם אם הבעל היה מעורב פחות בהעסקת העובדת, לא עלה בידו לסתור את החזקה לפיה היה אף הוא “מעסיק” של העובדת שהועסקה בביתו. עוד נפסק כי הצטברות הליקויים בהתנהלות רשות האוכלוסין וההגירה כלפי המערערים; פגמים בכניסה לבית וב”בדיקה” שנערכה בו, אובדן התיעוד, המצג שיצר המפקח, סתירה בין דו”חות הפעולה וחלוף הזמן עד הגשת כתב האישום, אינם מצדיקים קבלת טענת הגנה מן הצדק, אך אמור להינתן לכך משקל משמעותי בשלב גזירת העונש, לרבות בעת בחינת האפשרות של ענישה ללא הרשעה.

זכאות לתשלום פיצויים לידועה בציבור של עובד שנפטר »

המנוח והמערערת התקשרו בהסכם “לגור ולחיות יחד כבעל ואשה (הידועים בציבור) לכל דבר ועניין במשק-בית משותף” וכך עשו. בהתחשב במכלול הנסיבות, יש ליתן תוקף להסכמתם ולאומד דעתם כי יהפכו לידועים בציבור ולפיכך יש לראות במערערת “בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו” כאמור בסעיף 5(א) לחוק פיטורים. לפיכך, כספי הפיצויים הצבורים בפוליסות ביטוח המנהלים שהתנהלו ע”ש המנוח ישולמו למערערת.

שלילת פיצויי פיטורים למנכ”ל עקב הפרת חובת אמונים »

למשיב היו, במערכת יחסיו מול החברה, שלושה כובעים: בעל מניות, דירקטור ומנכל, ובכובעו  האחרון התקיימו בנסיבות המקרה יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים.  המנכ”ל הפר את חובת האמון שלו כלפי החברה כאשר פעל בניגוד עניינים תוך ניצול הזדמנות עסקית של החברה, לכן קיימה לחברה זכות לשלול ממנו תשלום פיצויים באופן מלא על פי חוק. כן נקבע שהוראה בהסכם שלפיה זכאי המשיב לפיצויי פיטורים אם יפרוש משירות החברה בכל תנאי אינה מתפרשת כמשתרעת על פרישה בנסיבות שבהן הפר העובד באופן מהותי ויסודי במסגרת תפקידו כמנכל את חובות האמון הבסיסיות שלו כנושא משרה בחברה.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני