כניסת מנויים
ייעוץ ראשוני

עידכון בדיני עבודה ליום 14.7.19

Avatar
vakrat
14 July 2019

סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים – הזכות לפיצויי פיטורים »

מאמר מקיף שנערך על ידינו כחלק מספר מקיף בנושא זכויות עובדים בסיום יחסי העבודה. בהמשך נעדכן קישורים לפסק דין עצמם המופיעים במאמר. נשמח לקבל הערות ותגובות.

 

פנסייה »

פנסיה

פנסיה

מפנסיית הנכות שאמורה הייתה להשתלם למערער מקרן הפנסיה הראל יש לקזז את הגמלה המתקבלת מהמוסד לביטוח לאומי , כשבכל מקרה לא יפחת שיעור התשלומים מהקרן מ-30% מפנסיית הנכות וכי סך כל התגמולים שהתובע זכאי להם לא יעלה על 100% מהשכר הקובע.

 

תלוש שכר ושעות נוספות »

לנקוב בתלוש השכר אין מעמד נורמטיבי ש״גובר״, לכשעצמו, על ההסכם האישי, אלא אם מהנקוב בתלוש השכר ומנסיבות נוספות ניתן ללמוד על הסכמה, לרבות מכללא, לשינוי ההסכם האישי. תפקיד המערער שהועסק כמתגבר אבטחה בשגרירות המדינה בירדן בתפקיד של ״נוכח לילה״ חייב אותו לעמוד לרשות העבודה גם מעבר לשעות העבודה הרגילות, משכך המדינה לא הוכיחה את תחולת החריג הקבוע בסעיף 30(א)(2) לחוק שעות עבודה ומנוחה על המערער. לפיכך, המערער זכאי לגמול עבודה בשעות נוספות ולגמול עבור עבודה במנוחה שבועית.

סירוב עובד להתייצב לשיבוץ לתפקיד חדש ואי תשלום שכר בגין כך »

משלא התייצבה העובדת לתפקיד אליו שובצה, ומשאין טענה כנגד חוקיות השיבוץ, משעובר לשיבוץ הובהר לעובדת הסיכון הכרוך באי התייצבותה ומשישבה בחוסר מעש בתפקיד הקודם ולא פנתה לערכאות בסמוך לאחר השיבוץ כדי להעמיד לבחינה את שאלת חוקיותו, המערערת לא הייתה מוכנה ומזומנה לביצוע התפקיד שהוטל עליה, ומשכך לא היה מקום לפסיקת הפרשי שכר לעובדת, וזאת הן בגין התקופה בה התייצבה לתפקיד הקודם וישבה בחוסר מעש, והן בגין התקופה בה נמנעה מלהתייצב לעבודה. עם זאת, בנסיבות העניין אין מקום לביטול הפיצוי בגין עגמת נפש לאור מחדלי הבנק בעניין.

בוררות בדיני עבודה »

הצדדים להסכם קיבוצי במשיבה היו רשאים למסור מחלוקת על פרשנות הוראות הסכמים קיבוציים בנושא העסקת המערערים, עובדים בחוזים אישיים, לבוררות; ההכרעה הקיבוצית, בין בפסק דין שניתן בהליך קיבוצי ובין בפסק בוררות, היא בגדר מעשה בית דין המחייב ומזכה את העובד כפרט; נוכח האמור, פסק בוררות שדן בשאלת מעמדם של המערערים כעובדים קבועים במשיבה לפי ההסכמים הקיבוציים החלים בה, מהווה חסם לתביעתם כי העסקתם בהסכמים אישיים נוגדת את ההסכמים הקיבוציים.

 

מסירת אמירות הנוגע לאופי העובד »

אמירות ספורות שאמר הנתבע בשיחת הבהרה שהתקיימה בין התובעת והנתבע לפני המפקח מטעם משרד החינוך על האולפנה, המתייחסות להטלת דופי באופייה של התובעת (ולהבדיל מתלונות על תפקודה) זיכו את העובדת בפיצוי בסך של 5,000 ₪.

 

אי תשלום שעות נוספות לעובד הממלא  תפקיד הנהלה »

התובעת, שהועסקה במפעל של הנתבעת כמנהלת הבטחת איכות, שימשה ב”תפקיד הנהלה” ו”תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי” לפי הוראות סעיף 30(5) לחוק שעות עבודה ומנוחה, ולפיכך חוק זה אינו חל על התובעת והיא אינה זכאית לתשלום גמול שעות נוספות. לתובעת נפסק סך של 30,000 ₪ בגין פגמים שנפלו באופן פיטוריה.

 

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני