לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
סעד אכיפה וביטול פיטורים
Avatar
vakrat
19 ינואר 2019

בוטלו פיטורי עובד והוא הושב לעבודה משום שהפיטורים הם נגועים בשיקולים פוליטיים ולא נערך שימוע אמיתי בעניינו.

הנתבעת, שעה שהחליטה על פיטורי התובע, לא השכילה לבחון את הדברים נכונה, ולא שמעה את התובע באמת. ההחלטה הייתה מנויה וגמורה, והנתבעת לא ביקשה לקבל את עמדת הגורמים המקצועיים, גורמי הצבא, וביצעה "מחטף".

התובע פוטר פיטורים שלא כדין, שהיו נגועים בשיקולים פוליטיים/זרים שלא ממין העניין, ונפלו פגמים משמעותיים בהליך השימוע.

ביה"ד פסק כי, נוכח הפגמים הרבים והחמורים שנפלו במסגרת פיטורי התובע, זהו המקרה להורות על אכיפה ועל השבת התובע לתפקידו כרבש"צ, ולא על פיצוי כספי.

נוכח העובדה שהנתבעת חרגה מההגבלות המוטלות על הפררוגטיבה הניהולית שלה כמעסיקה ופעלה בניגוד לכללי המנהל התקין, הן בכך שהליך השימוע שנערך לתובע היה פגום לחלוטין והתובע לא נשמע במסגרתו ב"לב פתוח ובנפש חפצה והן בשל השיקולים הזרים והגורמים הפוליטיים שהיו מעורבים בהחלטה, רשאי, ואף חייב, ביה"ד להתערב בהחלטת הנתבעת, ולהורות על בטלותה מעיקרה.

אמנם הרבש"צ המכהן עלול להיפגע מהחלטת ההשבה, ואולם משגם מינויו לתפקיד קשור לפיטוריו הפסולים של התובע, אין בטענותיו כדי לשנות מסעד האכיפה. נוכח מתן סעד האכיפה, אין מקום לתביעה הכספית לפיצויים על עצם הפיטורים ודינה דחייה.

תביעה לסעד של אכיפת יחסי עבודה כולל בחובה תביעה לתשלום שכר העבודה בעד התקופה שממועד הפיטורים ועד למתן סעד אכיפה. לפיכך, על הנתבעת לשלם לתובע שכר וזכויות נלוות ביחס לתקופה שמיום פיטוריו ועד למועד השבתו לעבודה בפועל.

סעש (ב"ש) 1181-11-17 עומרי מסיקה נ' פרי גן-מושב עובדים ניתן על ידי וחנן כהן, ביום 2.1.19.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני