לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
סמכות בית הדין לעבודה
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
16 ינואר 2021

תביעות העובד-משיב 1, בין כלפי מזמין השירות ובין כלפי קבלן השירות, היא המערערת-המעסיקה הישירה, תידונה בביה"ד לעבודה. אולם, אף אם כל הצדדים הם בגדר בעלי דין בהליך שהגיש העובד אין בכך ליצור סמכות עניינית לביה"ד לעבודה להכריע בסכסוך בין קבלן השירות ומזמין השירות, בהעדר הסמכה מפורשת לכך בדין.

אשר לסמכות העניינית של ביה"ד לעבודה: על מישור היחסים שבין העובד למעסיק הישיר חולש סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה. ככלל תביעות שעילתן יחסי עבודה אך אינן בין עובד למעסיקו, אלא בין עובד לעובד או בין עובד לממונה עליו אינן בסמכותו העניינית של ביה"ד.

בענייננו, בין העובד למעסיק הישיר-המערערת מתקיימים יחסי עובד-מעסיק ולכן ביה"ד מוסמך לדון בתובענה.

אשר ליחסים שבין העובד לבין מזמין השירות, לעיתים קיימת במישור זה טענה לקיומם של יחסי עבודה, ואז רוכש ביה"ד את סמכותו מכוח סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה.

לעיתים הטענה של העובד במישור זה היא לאחריות מזמין השירות, ללא תלות בקיומם של יחסי עבודה, בין מכוח החוק להגברת האכיפה ובין מכוח עילה אחרת.

בין אם מכוח סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה (ככל שקיימת טענה ליחסי עבודה עם מזמין השירות) ובין אם מכוח סעיף 29 לחוק להגברת האכיפה (ככל שקיימת טענה להטלת אחריות אזרחית על מזמין השירות מכוח הוראות החוק להגברת האכיפה) ובין אם העובד טוען לאחריות מזמין השירות מכוח עילה אחרת, העובד מגיש את תובענתו נגד מזמין השירות לביה"ד לעבודה.

אשר למישור היחסים בין מזמין השירותים לקבלן השירותים (המעסיק הישיר), ביה"ד אינו מוסמך לדון בסכסוך ביניהם, בהעדר הוראת חוק שתקנה לו סמכות עניינית.

ע"ע (ארצי ) 23525-04-19 ד.ק.א. ניקיון ורעיון בע"מ – ABDELKARIM AHMMED MAKI .6.01.2021.

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני