סכסוך עבודה בנמל אשדוד

 נדחתה בקשה נמל אשדוד למתן צווים כנגד עובדיו נוכח סירוב עובדים לעבוד בשעות נוספות לא מתוכננות.

המבקשת לא הרימה את נטל ההוכחה על מנת שביה"ד יקבע באופן קטגורי כי יש לחייב את העובדים לעבוד בשעות נוספות לא מתוכננות, ככל שיידרשו לכך על ידי ההנהלה.

המבקשת הודתה כי לעובד נתונה הזכות לסרב לבצע עבודה בשעות נוספות ואין חולק כי כך גם היה נהוג עד כה.
.
ככל שלא ניתן לקבוע כי על העובדים מוטלת חובה לעבוד בשעות נוספות לא מתוכננות, קשה לקבוע כי אי הסכמתם לבצע עבודה בשעות אלה, מהווה הפרה של חובת העובד הספציפי לפי ההסכמים הקיבוציים.

אלא, שבקביעה זו אין כדי לפטור מבחינת התנהלות המשיבים, דהיינו, גם אם לא ניתן לכפות על העובדים לבצע את העבודה בשעות הנוספות הלא מתוכננות, אין משמע הדבר כי בסירובם אין מדובר בפעולה אירגונית בניגוד להוראות פסק הדין ובניגוד לחובתם של המשיבים לפעול בתום לב למניעת שיבוש העבודה אצל המבקשת.

בחינה זו מעלה כי המבקשת לא הרימה את הנטל להוכיח כי סירובם של אותם עובדים שסירבו לעבוד שעות נוספות לא מתוכננות, נעשה במסגרת צעדים ארגוניים בניגוד להסכמות, לפסק הדין ולהוראות הדין.

סק (ב"ש) 61573-10-18 חברת נמל אשדוד בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה ניתן על ידי יעל אנגלברג, נ.צ.: ב' ש' זיידמן, א' שטרית; ביום 31.03.9.סגור לתגובות.

לראש העמוד