נפגעי עבודה – תאונת עבודה

נפגעי עבודה – תאונת עבודה – בקע משפעתי סעיף 84 לחוק הביטוח הלאומי:

בקע מפשעתי

“אין רואים בבקע מפשעתי תוצאה מפגיעה בעבודה אלא אם כן –

(1) הופעת הבקע באה תוך כדי העבודה כתוצאה ממאמץ לא רגיל או עקב פגיעה במישרין באזור קיר הבטן;

(2) עקב הופעת הב קע הפסיק המבוטח את עבודתו וקיבל טיפול רפואי תוך 72 שעות מהופעת הבקע;

(3) הודעה על התקף כאבים עקב הבקע נמסרה למוסד או למעביד תוך 72 שעות מהופעתם, להוציא ימי מנוחה שבועית, חג או שבתון שעל פי חיקוק, נוהג, חוזה עבודה או הסכם קיבוצי אין המבוטח עובד בהם; ואולם המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו, לראות בבקע תוצאה מפגיעה בעבודה אף אם לא נמסרה הודעה כאמור”.

 

נפגעי עבודה – תאונת עבודה – בקע משפעתי סעיף 84 לחוק הביטוח הלאומי.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

לראש העמוד