לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
ניתן להרים מסך ההתאגדות בעמותה
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
23 אוגוסט 2020

אמנם חוק העמותות אינו מפנה לסעיפים בחוק החברות העוסקים בהרמת מסך, אך עמותה אינה חסינה מהליך של הרמת מסך. על בימ"ש לבחון את התנהגות חבר העמותה לפי עקרון תום הלב.

אשר להרמת מסך בעמותה, אמנם חוק העמותות אינו מפנה לסעיפים בחוק החברות העוסקים בהרמת מסך, אך עמותה אינה חסינה מהליך של הרמת מסך. על בימ"ש לבחון את התנהגות חבר העמותה לפי עקרון תום הלב. עם זאת, לא רבים המקרים בהם מורם מסך ההתאגדות בעמותה בפועל.בעמותה לא ברור כלפי מי הרמת המסך אמורה להתבצע.

הפסיקה מתייחסת ל"חברי עמותה" וניתן להניח כי היישום בפועל, תוך היקש מסעיף 6 לחוק החברות, ייעשה כלפי אותם חברי עמותה שהיו מודעים, בכוח או בפועל, לשימוש הפסול שנעשה באישיות המשפטית הנפרדת של העמותה.
בנסיבות המקרה העובדת לא עמדה בנטל להוכיח כי מר אפשטיין או הרב שון (שהיו חברי עמותה) עשו שימוש באישיותה המשפטית של העמותה באופן שיש בו כדי להונות או לקפח נושים או היו מודעים בכוח או בפועל לשימוש כאמור, או כי הם התנהלו או היו מודעים להתנהלות שיש בה כדי לפגוע "בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה, באופן המצדיק להרים את המסך כלפיהם אישית גם בעניינים שאינם כספי ההפקדות והניכויים.

לא הוכח עירוב נכסים; לא הוכחה הקמת עמותות סדרתית; לא הוכחה הברחת נכסים; לא הוכח כי העסקת אשתו של מר אפשטיין נעשתה שלא כדין, בשכר מופרז או שלא כנגד עבודה בפועל; לא הוכחו הפקת טובת הנאה אישית או חלוקת רווחים אסורה; אין מדובר במצב בו המערערים הקימו את העמותה ונטשו אותה כשנקלעה לחובות; לא הוכחה מעורבות של מר אפשטיין או הרב שון בפיטורי העובדת.

משכך, לא הובאה הצדקה מספקת לביצוע הרמת מסך מלאה כלפי הרב שון ומר אפשטיין ביחס לכל חיובי העמותה מכוח פסק הדין, ואף לא הובאה הצדקה מספקת לביצוע הרמת מסך חלקית ביחס לרב שון.

עם זאת, נוכח ידיעתו של מר אפשטיין על אי העברת ניכויים הפקדות וניכויים לקרן פנסיה ולקרן השתלמות ליעדם ומעורבות גבוהה יותר מצדו בניהול העמותה אותה עת (לעומת הרב שון), מוצדק להורות על הרמת מסך חלקית לגביו בגין רכיבים אלה. כפועל יוצא בטלים כל חיוביהם הכספיים מכוח פסק הדין קמא בעילות האחרות.

עע (ארצי) 21196-05-18 מיכאל שון נ' נעמי קאהן-לינדר  ניתן על ידי גליקסמן, סיגל דוידוב-מוטולה, אילן סופר; ביום 7.8.2020.​

 

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני