לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
פרטיות בשימוש במחשב
Avatar
jonydov
9 יוני 2012

כללי

ביום 8.2.2011 ניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה פסק דין חשוב ביותר בסוגיה של חדירת מעביד למרחב הווירטואלי של העובד במקום העבודה, ובפרט לתיבת האי-מייל שלו 1.

פסק הדין מקיף, פרוס על פני כ- 100 עמודים, צפוי להיות בעל השפעה משמעותית בעניינים שנדונו בו ויהיה זה שטחי להתיימר לסכמו ברשימה קצרה.

יחד עם זאת אנו מבקשים להביא בפניכם עיקרים מתוך פסק דין חשוב זה.

תחילה נצביע על רוח הדברים – מתוך פסק הדין, אשר נכתב על ידי הנשיאה נילי ארד, עולה גישה המכירה במורכבות התנגשות האינטרסים והזכויות שעל הפרק – זכות ואינטרס הקניין של המעביד אל מול זכות ואינטרס הפרטיות של העובד, ומעניקה הגנה ועדיפות לחירויות הפרט השונות של העובד. על פי התפיסה המכירה בכך שמערך הכוחות במקום העבודה אינו מאוזן נראה, כי ההלכה אותה קבע בית הדין נועדה להגביר את ההגנה על זכות העובד לפרטיות גם אם במחיר מסוים של פגיעה בזכות הקניין של המעביד ובפררוגטיבה הניהולית שלו.

כללים מרכזיים אותם קבע בית הדין בכל הנוגע לחדירה למרחב הווירטואלי של העובד

המעסיק רשאי לקבוע, באופן מידתי, כללי אסור ומותר בשימוש במערכות המחשב שבמקום העבודה, לרבות איסור מפני שימוש באתרים מזיקים או אתרים מסיחי דעת מן העבודה.

המעסיק רשאי להשתמש בטכנולוגיות שמטרתן לחסום מלכתחילה שימוש בלתי ראוי במערכות המחשב.

אם יש למעסיק מדיניות כאמור, הרי עליו להביאה באופן מוסמך וברור לידיעת עובדיו.

תיבת אי-מייל מקצועית

מעסיק רשאי להגדיר את תיבת האי-מייל העומדת לרשות העובד כ"תיבה מקצועית", דהיינו, כזו המיועדת לצרכי עבודה בלבד ואסורה לשימושו האישי של העובד.

ביחס לתיבה מקצועית יחולו ההוראות הבאות:

  1. בכפוף לכך שהמעביד הביא באופן שקוף וברור את הכללים בעניין תיבה זו בפני העובד, הרי הוא רשאי לקיים פעולות של מעקב וניטור אחר התיבה ואף להיכנס לתכתובת האי-מייל המקצועית שבה.
  2. יחד עם זאת, אם העובד קיים תכתובת אישית בתיבה המקצועית הרי המעסיק אינו רשאי להיכנס לתוכן של אותה תכתובת, אלא אם מדובר במקרים חריגים בהם יש חשש לשימוש פסול ולא חוקי, ובכפוף לקבלת הסכמה מפורשת וחופשית של העובד לכניסה.

"תיבות אי-מייל אישיות", או "תיבות מעורבות"

הסוג האחר של תיבות שהמעביד עשוי להעמיד לרשות העובד הינן "תיבות אישיות" או "תיבות מעורבות", כלומר בהן מתיר המעביד לעובד לעשות שימוש רק או גם לצרכיו האישיים.

ביחס לתיבות אישיות/מעורבות יחולו ההוראות הבאות:

ככלל המעסיק אינו רשאי לקיים פעולות של מעקב אחר התכתובת שמקיים העובד לצרכיו האישיים בתיבה האישית או בתיבה המעורבת, ואסור לו לחדור לתוכן התכתובת האישית בתיבות אלה.

בנסיבות חריגות של חשש סביר לפסול או לאי חוקיות, תוכר כניסת המעביד לתיבה כלגיטימית, רק אם הוא קיבל את הסכמתו המפורשת של העובד, מדעת ומרצון חופשי, למדיניות הכללית בדבר חדירתו לתיבה האישית או המעורבת, ולתכתובת האישית במסגרתן, וכן את הסכמתו הספציפית של העובד לכל פעולת חדירה.

תיבות פרטיות בבעלות העובד

אסור למעסיק לקיים מעקב כלשהן ואסור לו לחדור אליהן. מעסיק הסבור כי התקיימו התנאים המצדיקים פעולות כאלה ושכמותן, חייב לפנות לבית הדין האזורי לעבודה בבקשה לצו משפטי מסוג אנטון פילר, אשר יינתן, כך נפסק, רק במקרים נדירים ויוצאי דופן.

אלו הם כללים עיקריים העולים מתוך פסק הדין. ושוב נדגיש – מדובר בפסק דין מקיף ורחב המחייב קריאה זהירה.

  1. (ע"ע 90/08 312/08 טלי איסקוב נ' מ"י ואח')

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני