כללים להעסקת עובד ביום העצמאות ויום הזיכרון

היעדרות מהעבודה ביום הזיכרון עקב השתתפות באזכרה

חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג – 1963 קובע, כי קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ויראוהו כאילו עבד. "קרוב משפחה" מוגדר בחוק כ"הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות".

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27), התש"ע – 2010, קובע, כי גם קרוב של חלל פעולות איבה יהיה רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל את שכרו המלא, כאילו עבד.

לפיכך, עובד שהורו, או סבו, או בן זוגו, או אחיו, או אחיו או ילדו הם חללי צה"ל או נפגעי פעולות איבה, זכאי להעדר ביום הזיכרון ולתשלום שכר עבור אותו יום מאת מעבידו.

אורך יום העבודה בערב יום הזיכרון

חוק יום העצמאות, התש"ט – 1949 קובע, כי יום העצמאות הינו "חג המדינה" ו"יהיה יום שבתון".

בחוק שעות עבודה ומנוחה נקבע, כי יום עבודה החל בערב יום חג הינו בן 7 שעות.

דברים אלו תקפים ביחס למקומות עבודה בהם עובדים 6 ימי עבודה בשבוע, 8 שעות בכל יום.

במקומות עבודה בהם חל הסכם הקיבוצי בדבר עבודה ב- 5 ימים בשבוע או צו ההרחבה שהוצא מכוחו, חלה ההוראה הבאה – "בערבי חגי ישראל החלים ביום שהעובד חייב לעבוד בו יהיה יום העבודה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות או יום עבודה בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות. ההנהלה ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור. בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות. במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות".

כן יש לבחון את ההסכמים החלים באותו מקום עבודה או את הנוהג הקיים בו.

איסור ההעסקה ביום העצמאות ותשלום עבור יום זה

כאמור, חוק יום העצמאות, התש"ט – 1949 קובע,  כי יום העצמאות הינו יום חג.

בנוסף, לגבי יהודים –  מועדי החג הינם מועדי ישראל הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט, שהם: שני ימי ראש השנה, יום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות ויום העצמאות.

בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951, דינו של יום חג כדין יום המנוחה השבועי.

על כן, למעט מעבידים אשר קיבלו היתר מפורש להעסיק עובדים בימי חג, הרי העסקה כאמור אסורה.

בנוסף, עובדים יומיים ושעתיים זכאים לתשלום עבור יום זה ויחולו עליהם הכללים לתשלום דמי חג המפורטים ברשימה שפורסמה על ידנו בנושא. כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לראש העמוד