לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
יחידת מיקוח
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
23 אוגוסט 2020

יש לראות את הרופאים המועסקים ברשת טרם כיחידת מיקוח נפרדת בהיותם קבוצה בעלת אינטרס מיוחד, ביחס למספר העובדים הכלול ביחידת המיקוח במועד ההכרזה על היציגות, וביחס למועד לגביו יש לבחון את היציגות – לא רק במועד ההכרזה המקורי, אלא גם במועד אשרור היציגות.

עם זאת, נקבע  כי קיים קושי מסוים בקביעה בדבר מספר החברים המשיבה 1 (ההסתדרות הלאומית) במועד הרלוונטי לבחינת היציגות (חודש 9/19). ביה"ד האזורי בחן זאת לפי מספר טפסי העובדים המצטרפים אשר הוגשו לתיק, אך זאת מבלי שהטפסים נמסרו למערערת ומבלי שהתאפשר לה לטעון טענות בקשר לכך.

המשיבה 1 לא מסרה את טפסי ההצטרפות למערערת במועד הכרזת היציגות אלא הפקידה אותם במעטפה סגורה בביה"ד, בהתחשב בטענותיה על הפרעה להתארגנות, שעדיין מתבררות.

עם זאת, דרך המלך היא מסירת הטפסים למעסיק, אלא אם מתקיים חריג המצדיק אחרת.

ביה"ד האזורי לא נתן החלטה מפורשת בעניין זה, ולפיכך עליו להכריע כעת בשאלה אם יש למסור כיום למערערת את טפסי ההצטרפות כפי שהיו בתוקף במועד הרלוונטי (חודש 9/19). ככל שיכריע שיש למסור את הטפסים – יתאפשר למערערת פרק זמן לצורך בדיקתם והעלאת טענות בקשר אליהם, שעשויות להשליך על השאלה אם משיבה 1 השיגה את מספר החברים הדרוש כטענתה.

עסק (ארצי) 38188-04-20 טיפול רפואי מידי (טר"מ) בע"מ נ' הסתדרות העובדים הלאומית ניתן על ידי סיגל דוידוב מוטולה, חני אופק, ורדה וירט, נ.צ. ש' זילברשטיין היפש, ע' ליפשיץ; ביום 30.7.20.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני