לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
ידועה בציבור הוכרה כ"אלמנת" מבוטח
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
12 דצמבר 2020

נפסק שיש להכיר בידועה בציבור של המנוח כ"אלמנת מבוטח" כהגדרת מונח זה ב'תקנון האחיד' מכוחו פועלות קרנות הפנסיה הוותיקות, נוכח התקיימות תנאי המגורים המשותפים וקיומו של משק בית משותף.

נקבע שיש לבחון את מעמדה של המערערת בהתאם לפרק א' לתקנון האחיד מיום 1.10.03, לפיה יש לבחון האם ניתן להכיר בה "אלמנת מבוטח" – "בת זוגו של מבוטח ביום בו נפטר, ובלבד שגרה עימו במשך לפחות שנה אחת רצופה עד לאותו המועד או שגרה עימו באותו המועד ויש להם ילד משותף…".

לפי הפסיקה, התנאי בדבר דרישת המגורים המשותפים עשוי להתקיים גם במצבים בהם בני הזוג אינם מתגוררים תחת קורת גג אחת בכל יום מימות השבוע, וגם במצבים בהם בני הזוג אינם מתגוררים יחד כלל בשל אילוצים אובייקטיביים, דוגמת אשפוז או מחלה.

עם זאת, התשובה לשאלה האם מוצדק לראות בנסיבות מסוימות שבהן בני הזוג לא התגוררו יחד באופן מלא או חלקי מגורים משותפים עשויה להיות מושפעת מן הקביעות הנוגעות לעצם קיומו של שיתוף זוגי במובנו המהותי.

לפיכך, את התקיימות תנאי המגורים המשותפים אין לבחון במנותק ממערכת היחסים הכוללת ומכלל נסיבות המקרה.

בהתאם, במקביל לבחינה הטכנית של עצם קיומם של מגורים משותפים תחת קורת גג אחת יש לבחון אם המגורים בנפרד עשויים ללמד על עוצמת הקשר או לחלופין על פרידה בין בני הזוג.

כן יש לבחון אם למרות הפירוד הפיזי המלא או החלקי קיים בין בני הזוג שיתוף מהותי, הן בהיבט הכלכלי של משק בית משותף והן בהיבט קיומם של חיי משפחה כבני זוג (מחויבות רגשית וקשירת גורל).

שיתוף כזה עשוי להצדיק, בהתחשב בעוצמתו ובכלל נסיבות המקרה, ומתוך נקודת מוצא של תכלית תשלומה של קצבת השאירים, לראות בני זוג כאמור כמי שגרים יחד במובן המושגי.

אשר למגורים משותפים בנסיבות מקרה זה, מן הראיות עולה כי המנוח התגורר עם המערערת שנים רבות, כמו גם בשנה האחרונה לחייו. בערוב ימיו אושפז המנוח ומכאן שמדובר באילוץ שאין בו כדי למחוק את מחצית יובל השנים שהשניים חיו יחד, גם אם שהה זמן מה בבית גרושתו.

מאחר שהמערערת והמנוח ניהלו חיים של בני זוג והתגוררו יחדיו בדירתה, נבחן קיומו של משק בית משותף. בעניין זה נמצא כי המערערת והמנוח ניהלו את ענייניהם הכספיים בנפרד.

עם זאת, המערערת החזיקה כרטיס אשראי של המנוח דבר המצביע על כך שבחיי היומיום הייתה תמיכה ועזרה הדדית גם אם לא שיתוף כלכלי מלא, ובנוסף, בני הזוג התגוררו יחד 23 שנים ובילו את חופשותיהם בצוותא. מכאן שהמערערת הייתה בת זוגו והידועה בציבור של המנוח לכל דבר ועניין.

אשר לצוואת המנוח, נראה כי המנוח, שנים לפני מותו, שירטט בפני המערערת את האופן בו בכוונתו לחלק את רכושו. העובדה שאת צוואתו ערך רק שבועיים לפני מותו מחזקת את המסקנה, שברגע האמת, בוצע מה שנאמר לאורך שנים.

לאור האמירה הברורה בצוואה "בת זוגי" ושעה שהצוואה קוימה ללא כל התנגדות, לא היה מקום לביה"ד קמא לקבוע מסקנה שגויה לפיה אין בצוואה לשקף את הקשר בין המערערת למנוח.

אשר לתצהיר גרושת המנוח, ב"כ המערערת ויתר על חקירתה הנגדית של גרושת המנוח ומשכך ביה"ד קמא קיבל גרסתה במלואה, אלא ששעה שמכלול הראיות מביא למסקנה הפוכה, ותצהירה משתלב במארג ראיות שנסתרו והופרכו, לא ניתן לתצהיר להפוך את הקערה על פיה רק בשל אי חקירה עליו.

בנוסף, מדובר באימם של ילדי המנוח שברצונה להציל עבורם כספים, שעה שמעיזבונו של אביהם נותרו רק חובות, ויש לקחת זאת בחשבון בהערכת משקל הודעתה אל מול משקל ההימנעות מחקירתה.

לאור כל האמור, המערערת היא אלמנת מבוטח כמשמעותו בתקנון האחיד.

עע (ארצי) 4510-03-20 מגי ניסן נ' מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, ניתן על ידי רועי פוליאק, חני אופק, מיכאל שפיצר, נ.צ.: ר' בנזימן, , א' ל' סון; ביום 26.11.20.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני