חלוקת קצבת שאירים

בית הארצי חילק זכאות קצבת השאירים בין אשת המנוח (ממנו המנוח לא התגרש, איך היא זכאית לקבלת מזונות ממנו) לבין ידועה בציבור שלו.

פנסיה

פנסיה

זכאות המערערת (אשת המנוח שממנו טרם התגרשה) והמשיבה (ידועה ציבור של המנוח) הן לפי הוראות התקנון האחיד במועד פטירת המנוח (חודש 11/2012).

נוכח העובדה שהמנוח פרש לפנסיה מוקדמת ולא היה במעמד של פנסיונר של קרן הפנסיה מועד פטירתו, ההוראות הרלוונטיות הן אלה החלות על שאיר של מבוטח, להבדיל משאיר של פנסיונר.

נקבע שאכן הוכח שהמשיבה הייתה בגדר "ידועה בציבור" של המנוח עובר לפטירתו, לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה, באשר הוכח קשר זוגי עם המנוח, הכולל מגורים משותפים ושיתוף כלכלי בין בני הזוג, במשך מספר שנים עובר לפטירתו. נוכח האמור, ולפי ההגדרות בתקנון האחיד, המשיבה היא בגדר "שאיר מבוטח" וזכאית לקצבת שאירים.

אשר לזכויות המערערת (אלמנת המנוח שהמנוח טרם התגרש ממנה) לאור ההסכמים בינה לבין המנוח, נפסק כי הסכם שלום בית בין המערערת למנוח העניק למערערת זכאות למזונות, ולא קבע דבר בעניין זכאותה לקצבת שאירים מקרן הפנסיה.

מעבר לכך, גם אם היה נכתב בהסכם כי תקום למערערת זכאות לקצבת שאירים מקרן הפנסיה, הרי שהסכם בין בני זוג, גם אם ניתן לו תוקף של פסק דין, אינו אוצר את הכוח להקנות זכאות לקצבת שאירים בניגוד לתקנון הקרן.

הזכאות לקצבת שאירים קמה לפי הוראות התקנון בלבד, עת הסמכות הייחודית לבחון אם קמה זכאות לקצבת שאירים לפי הוראות התקנון מוקנית לביה"ד לעבודה.

יחד עם זאת, נקבע כי פסק הדין למזונות בעל השלכות על זכויות המערערת לקצבת שאירים, לפי התקנון האחיד.

נוכח ההגדרות הרלבנטיות בתקנון ונוכח כך שהמערערת הייתה אשת המנוח בעת מותו, שכן הם לא השלימו את הליך הגירושין, ואף כי המערערת לא גרה עם המנוח בשנים האחרונות עובר לפטירתו, ונוכח כך שלפי פסקי הדין של בימ"ש לענייני משפחה המערערת הייתה זכאית למזונות מהמנוח עד לפטירתו, יש לראותה כמי שהתגוררה עם המנוח עובר לפטירתו.

לאור האמור, גם המערערת היא בגדר "אלמנת מבוטח" לפי התקנון האחיד, ובגדר "שאיר מבוטח" וזכאית לקצבת שאירים.

לפיכך, הן המערערת והן המשיבה הן בגדר "שאיר מבוטח" וזכאיות לקצבת שאירים, כאשר כל אחת מהן זכאית למחצית מהשיעור המלא, וזאת החל ממועד הגשת התביעה לביה"ד קמא.

געע (ארצי) 30358-05-19 סטפניה קליין מדינת ישראל נ' טינטין פצ'חזדה ניתן על ידי לאה גליקסמן, חני אופק גנדלר, מיכאל שפיצר, נ.צ.: ר' בנזימן, ע' ליפשיץ; ביום 6.8.19.סגור לתגובות.

לראש העמוד