כניסת מנויים
ייעוץ ראשוני

חוק שירות המדינה גמלאות

משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
13 June 2020

נדחה ערעור המערערת, שהועסקה כמורה במשרד החינוך, על החלטת הממונה על הגמלאות לפיה היא תהא זכאית לקבלת קצבה החל מגיל 67. נפסק כי סעיף 17(3) לחוק שירות המדינה (גמלאות) הנוגע לעובדי הוראה מחייב תקופת שירות בת 20 שנה בפועל לצורך קיצור משך הזמן הנדרש לקצבה וכי אין די ברכישת זכויות בגין תקופת חופשה ללא תשלום לצורך עמידה בתנאי תקופת השירות הנקובים בסעיף 17(3), המאפשרת להכיר בתקופה זו לצורך חישוב שיעור הגמלה, אך אינה מנביעה גם את הזכות העודפת לקבלת גמלה בגיל 60, שבע שנים לפני המועד שנקבע לכך בחוק.

ביה”ד קיבל את פרשנות המדינה לסעיף 17(3) לחוק המחייבת תקופת שירות בת 20 שנה בפועל לצורך קיצור משך הזמן הנדרש לקצבה. הסעיף קובע הסדר ייחודי מיטיב לאוכלוסייה ספציפית של העוסקים שנים רבות בהוראה.

ודוק, לא די ברכישת זכויות בגין תקופת חופשה ללא תשלום לצורך עמידה בתנאי תקופת השירות הנקוב בסעיף 17(3). רכישה זו אמנם מאפשרת להכיר בתקופה זו לצורך חישוב שיעור הגמלה, אך אינה מנביעה גם את הזכות העודפת לקבלת גמלה שבע שנים לפני המועד שנקבע לכך בחוק. לתכלית החוק יש גם עיגון בלשונו של סעיף 17(3) לחוק הקובע כי נדרשת “תקופת שירות של עשרים שנה בהוראה”.

ע”ע (ארצי) 55052-08-19 רינת לבקוביץ בקלצ’וק נ’ מדינת ישראל (עבודה; לאה גליקסמן, סיגל דוידוב-מוטולה, חני אופק גנדלר, נ.צ.: ר’ בנזימן,, ב’ סמו; ניתן ביום 18.3.2020.

 

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני