בית הדין הארצי חזר על הפסיקה לפיה לעובד ניתן חופש הבחירה המלא לקביעת סוג המוצר הפנסיוני המועדף עליו לפי סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), הגובר על כוחו הכופה של הסכם קיבוצי או צו הרחבה. בהתאם לכך, ניתן תוקף משפטי לבחירת העובד לבצע את הביטוח הפנסיוני במסגרת ביטוח מנהלים, להבדיל מקרן פנסיה המעוגנת בצו הרחבה.

ענייננו, המשיב בוטח בהסדר ביטוח פנסיוני לפי בחירתו, תוך ששיעור תשלומי המעסיק, שכללו תשלום של 2.5% מהשכר המבוטח לאבדן כושר עבודה, היה אף גבוה מהשיעור המתחייב מצו ההרחבה בענף המוסכים החל על העובד.

משכך, דין ערעור המערער על חיובו בפיצוי המשיב עקב עריכת הפוליסה, חלף צירופו לקרן פנסיה מקיפה, להתקבל.

עע (ארצי) 41741-12-16 אליהו דאדון נ' ולדימיר פופוביץ ניתן על ידי לאה גליקסמן, סיגל דוידוב מוטולה, רועי פוליאק, נ.צ: מיכל בירון- בן גרא, אהוד פלד; ביום 5.8.19.


לראש העמוד