לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
זכות השימוע ושבתון
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
3 דצמבר 2020

זכות השימוע אינה קיימת בקשר ליצירת זכות כלכלית חדשה ביחסי העבודה. כן נקבע אין בעמדת המכללה שלא לאפשר למרצה ללמד אצלה במהלך השבתון משום חוסר תום לב, שכן משמעות סירוב זה היא כי עתותיו יתפנו לעיסוק במחקר והרחבת השכלה, כתכלית השבתון.

בית הדין האזורי קבע כי ההחלטה שלא להעסיק את המרצה ב-4 שעות שבועיות נוספות במהלך השבתון התקבלה שלא בתום לב והתבססה על שיקולים לא עניינים ומשכך על המכללה לפצותו בסך של 60,000 ₪.

אלא שלא הוכחה הזכות של המרצה ללמד במכללה במהלך השבתון.

זאת ועוד, בכתב המינוי נקבע כי הזכות ללמד 4 שעות שבועיות נוספות מוגבלת לתקופה בה הוא מרצה בפועל.

גם בהנחה כי לא הייתה מניעה להעסיק את המרצה במכללה ב- 4 שעות שבועיות בתקופת השבתון, הרי שלא בוססה חובה לעשות כן.

בקשת המרצה ללמד 4 שעות נוספות בשבתון היא בבחינת יצירת זכות כלכלית, ולא שלילה של זכות קיימת, ומשכך, המכללה לא הייתה חייבת ליתן למרצה זכות טיעון בנוגע לדחיית בקשתו ללמד ב-4 שעות שבועיות במכללה במהלך השבתון.

אין בעמדת המכללה שלא לאפשר למרצה ללמד אצלה במהלך השבתון משום חוסר תום לב, שכן משמעות סירוב זה היא כי עתותיו יתפנו לעיסוק במחקר והרחבת השכלה, כתכלית השבתון.

לאור האמור בוטל החיוב שהושת על המכללה, ולפיכך בוטל אף חיוב המכללה בהוצאות משפט.

עע (ארצי) 48932-05-20 פרופ' יעקב פיקאר נ' המכללה האקדמית נתניה ניתן על ידי אילן איטח, חני אופק גנדלר, אילן סופר, נ.צ.: י' רון, ג' צימרמן; ביום 25.11.20.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני