לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
זכות השימוע בפיטורי צמצום
Avatar
vakrat
8 מרץ 2014

 4 משכורת נפסקו לעובד  שפוטר במסגרת פיטורי צמצום,  לאור פגם שנפל בהליך הפיטורים, נוכח אי קיום שימוע אי קיום הליך שימוע תקין ומאחר שייתכן וניהול הליך שימוע תקין היה מביא למסקנה כי ניתן היה להמשיך ולהעסיק את התובע בנתבעת. 

הרעה מוחשית, הפחתת שכריישום תוכנית ההבראה מחייב את המעביד לבחון את עניינו של העובד כפרט, את הפגיעה בו ובתנאי עבודתו, את מידתיות הפגיעה ואת השאלה האם אמות המידה שנקבעו מיושמות כהלכה בעניינו.

בין היתר, יש לבחון את מצבו האישי של העובד, דבר המחייב קיומו של דיון עימו ומתן הזדמנות הולמת לעובד לומר את דברו טרם תתקבל ההחלטה בעניינו.

פיטורי צמצום אינם פיטורים שלא כדין, אולם גם במקרה זה על המעביד קיימת חובת עריכת שימוע בלב פתוח ובנפש חפצה. מטרת השימוע במקרה זה היא לשמוע האם יש נימוקים אישיים שלא לפטר העובד.

בעניינו של התובע הליך הפיטורים היה פגום ובלתי תקין, שכן הנתבעת הפרה את החובה לנמק את סיבת הפיטורים בפני התובע ואף לא נתנה לו את זכות הטיעון לעניין זה. אין די בסיסמא "התייעלות" כדי לנמק את עילת הפיטורים.

 לפיכך, התובע זכאי לפיצוי עבור התנהלות בלתי תקינה של הנתבעת במסגרת הליך השימוע העולה כדי חוסר תום לב.

 אשר לפיצוי, לעתים גם אם נקבע שמדובר בפיטורים שלא כדין, אין בהכרח הצדקה לפסיקת פיצוי כספי וזאת בנסיבות בהן נעשו הפיטורים משיקולים ענייניים וסבירים במסגרת צמצומים. אולם במקרה זה, יכול וניהול הליך שימוע תקין היה מביא למסקנה כי ניתן היה להמשיך ולהעסיק את התובע בנתבעת, ועל כך זכאי הוא לפיצוי. שיעור הפיצוי תלוי במידה רבה בנסיבות כל עניין, בטיב ההעסקה, בציפיותיו של העובד להתקשרות לאורך זמן, בצידוק מעשה הפיטורים, ובכל מקרה עניין זה נתון לשיקול דעת הערכאה השיפוטית. היקף הפיצוי ושיעורו נגזר בין היתר מגובה המשכורת ומאמצי התובע למזער את הנזק.

שקילת מכלול הנסיבות הביאה את בית הדין לפסוק לזכות העובד פיצוי בגובה 4 משכורות, השוות ערך ל- 20,000 ₪.

 סעש (ב"ש) 36808-06-12 דרור בוקובזה  נ' פלאפון תקשורת בע"מ, ניתן על ידי יוחנן כהן, ביום 2.2.14.

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני