לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
שהות במעון לנשים מוכות
Avatar
jonydov
7 יוני 2012

היעדרות לצורך שהייה במקלט לנשים מוכות 

בכפוף למתן הודעה בדרך ובמועד נקבע בדין, עובדת רשאית להעדר בתקופה שבה היא שוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד העבודה והרווחה, ובלבד שהתקופה לא תעלה על שישה חודשים בתקופת שנים עשר החודשים שלאחר תחילת שהייתה במקלט כאמור. העדרה של עובדת מעבודתה כאמור דינה כדין חופשה בלא תשלום, וזמן העדרה לא יבוא במנין לגבי זכויות התלויות בוותק.

הוראות פסקה חלוץ על עובדת שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה תקופה של שישה חודשים רצופים או יותר.

איסור פיטורים

חל איסר לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות בימי העדרה מעבודתה כאמור או במשך תקופה של תשעים ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, ולא תינתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה.

בנוסף, חל איסור על המעביד לפגוע בהיקף משרתה והכנסתה של עובדת או עובד כאמור, ללא היתר של שר התמ"ת.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני