לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
עבודת לילה
Avatar
jonydov
3 יוני 2012

שאלות ותשובות

מהי עבודת לילה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה?

חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר עבודת לילה כעבודה אשר שתי שעות ממנה לפחות, הנן בתחום השעות שבין 22:00 ל- 06:00. די בכך ששתי שעות בלבד מתוך יום עבודה תחולנה בתחום שעות זה, על מנת שהעובד יחשב כמי שעבודתו כולה הייתה עבודת לילה.

האם מגיע תשלום מיוחד עבור עבודת לילה?

חוק שעות עבודה ומנוחה אינו קובע או מחייב, תשלום תגמול מיוחד לעובד בגין עבודה במשמרת לילה.

עם זאת, סעיף 2 לחוק קובע, כי בעת עבודה לילה לא יעלה יום העבודה על שבע שעות.

מכך נובעת התוצאה, כי גמול שעות נוספות ישולם, בעת עבודה בלילה, כבר מן השעה השמינית ואילך [נזכיר – על פי סעיף 16(א) לחוק הרי בגין שתי השעות הנוספות הראשונות זכאי העובד לשכר עבודה שלא יפחת מ- 125% מהשכר הרגיל, ובעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מ-150% מהשכר הרגיל].

הגם שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו מסדיר כאמור, תשלום מיוחד בגין עבודה בלילה, הרי תגמול כזה יתכן ויקבע בהסכם אישי, הסכם קיבוצי כללי או מיוחד, או בצו הרחבה.

האם ניתן להעסיק עובד בעבודת לילה באופן קבוע?

לפי סעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה אוסר העסקת עובד בעבודת לילה בהיקף של יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות. 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני