עבודת לילה

בתי מלון,בתי חולים, מפעלי תעשייה למיניהם ומקומות עבודה נוספים, פועלים לאורך כל שעות היממה, חלקם בשל אופי השרות (בתי מלון, בתי חולים) וחלקם במטרה להפיק את מירב התועלת מכוח האדם והציוד. על העובדים המועסקים על ידי גורמים אלו, חלות מספר הוראות ספציפיות המסדירות עבודה בלילה.

תוכן עניינים הסתר/הצג

  • מהי עבודת לילה
  • תשלום המגיע עבור עבודת לילה
  • העסקת עובד בעבודת לילה באופן קבוע

שאלות ותשובות

מהי עבודת לילה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה?

חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר עבודת לילה כעבודה אשר שתי שעות ממנה לפחות, הנן בתחום השעות שבין 22:00 ל- 06:00. די בכך ששתי שעות בלבד מתוך יום עבודה תחולנה בתחום שעות זה, על מנת שהעובד יחשב כמי שעבודתו כולה הייתה עבודת לילה.

האם מגיע תשלום מיוחד עבור עבודת לילה?

חוק שעות עבודה ומנוחה אינו קובע או מחייב, תשלום תגמול מיוחד לעובד בגין עבודה במשמרת לילה.

עם זאת, סעיף 2 לחוק קובע, כי בעת עבודה לילה לא יעלה יום העבודה על שבע שעות.

מכך נובעת התוצאה, כי גמול שעות נוספות ישולם, בעת עבודה בלילה, כבר מן השעה השמינית ואילך [נזכיר – על פי סעיף 16(א) לחוק הרי בגין שתי השעות הנוספות הראשונות זכאי העובד לשכר עבודה שלא יפחת מ- 125% מהשכר הרגיל, ובעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מ-150% מהשכר הרגיל].

הגם שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו מסדיר כאמור, תשלום מיוחד בגין עבודה בלילה, הרי תגמול כזה יתכן ויקבע בהסכם אישי, הסכם קיבוצי כללי או מיוחד, או בצו הרחבה.

האם ניתן להעסיק עובד בעבודת לילה באופן קבוע?

לפי סעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה אוסר העסקת עובד בעבודת לילה בהיקף של יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות. 


לראש העמוד