לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
ימי אבל
Avatar
jonydov
3 יוני 2012

שאלות ותשובות

מה הדין אם חלים ימי אבל בזמן שהותי בחופשה?           

בהתאם לסעיפים 4 ו- 5 לחוק חופשה שנתית, תקופת אבל במשפחה, אשר מקובל שלא לעבוד בה מטעמי דת או נוהג, לא תובא במניין ימי החופשה, להם זכאי העובד.

בהתאם לכך, היה וימי האבל חופפים לימי חופשה, שלקח העובד, תפסחק תקופת האבל את ימי החופשה ולא תבוא במניינם. הזכות לחופשה תידחה והמעביד יוכל להשלימה בהמשך. 

כאמור, לעניין רצף ימי עבודה, קובע חוק חופשה שנתית, כי במסגרת חישוב אורך החופשה השנתית, ימי תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) מעגנות תקופות היעדרות נוספות על אלה, הקבועות בחוק, אשר בהן נשמרת זכאות העובד לצבירת ימי מחלה. על תקופות מסוג זה נמנים גם ימי אבל במשפחה, אשר לא נהוג לעבוד בה.

האם נצברים ימי מחלה בתקופת אבלות?

תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) מעגנות תקופות היעדרות נוספות על אלה, הקבועות בחוק, אשר בהן נשמרת זכאות העובד לצבירת ימי מחלה. על תקופות מסוג זה נמנים גם ימי אבל במשפחה, אשר לא נהוג לעבוד בהם מסיבות של דת או נוהג.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני