לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
זכאות לפיצויי פיטורים גם לעובד שהעתיק מקום מגוריו לרגל היותו ידוע בציבור
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
16 ינואר 2021

הזכות לפיצויי פיטורים הקיימת למי שהעתיק את מגוריו ל״רגל נישואיו״ בהתאם לסעיף 8(1) לחוק פיצויי פיטורים חלה גם על מי שעשה זאת לרגל היותו ידוע בציבור.

נפסק כי בלשון החוק אין כדי למנוע פרשנות שמחילה את סעיף 8 לחוק גם על ידועים בציבור; כי התכלית הסובייקטיבית של החוק היא מתן רשת ביטחון כלכלית לעובד המסיים את עבודתו וכי מרכז הכובד של החוק בכל הקשור לזכאות בני זוג אינו מחובר לסטטוס מסוים דווקא; עוד נפסק כי בחינת התכלית האובייקטיבית מראה כי על יסוד ערכי השוויון והביטחון הסוציאלי אין מקום לשוני רלוונטי בין קבוצת העובדים שהתפטרו לרגל נישואיהם לבין קבוצת העובדים שהתפטרו לרגל היותם ידועים בציבור.

גם אם קיים מתח בין הממד הלשוני, התכלית הסובייקטיבית לבין התכלית האובייקטיבית, הרי שעניין לנו בדבר חקיקה שהוא מעין ״חי הנושא את עצמו״ ויונק את חיותו ממציאות החיים המשתנה.

פרשנות נכונה של חוק פיצויי פיטורים נעשית תוך מבט אל עבר מציאות החיים האמיתית של האדם, להבדיל מהדפוס הרשמי המגדיר את מעמדו האישי.

דברים אלו עולים בקנה אחד עם מכלול הוראות החוק, ומתיישבים היטב עם תכליתו החברתית והסוציאלית. ברוח זו בתי המשפט ובתי הדין פסקו עת השוו את זכויותיהם וחובותיהם של ידועים בציבור, לאלה של זוגות נשואים באמצעות פרשנות תכליתית במספר רב של מקרים ובמיוחד בעניינים של ביטחון סוציאלי. משכך, יש להתייחס לעובדת כמי שסעיף 8(1) לחוק פיצויי פיטורים חל עליה ולהכיר בזכותה לפיצויי פיטורים מידי המעסיק, בהתבסס על העובדות שלפיהן במועד התפטרותה הייתה ידועה בציבור של בן זוגה ועברה להתגורר עמו.

אשר לשאלת ציר הזמן והמועד שבו הפכו בני הזוג לידועים בציבור נוכח כך שבמועד עזיבת העובדת את מקום העבודה טרם התקיים היסוד המרכזי שבזוגיות שהוא המגורים המשותפים, במקרה כזה הפתרון הראוי הוא להכיר בבני זוג שאחד מהם עובר למקום מגוריו של השני לצורך הקמת תא משפחתי, ככזה המעיד על הפיכתם לידועים בציבור, וכזכאי לפיצויי פיטורים. בשל השילוב בין הזוגיות הקיימת וההצהרה בדבר הכוונה ליצור משק בית משותף באמצעות המעבר למגורים משותפים, יש לראות בהם כידועים בציבור. ודוק, קיימת אפשרות למעסיק במקרה כזה לדרוש מהעובד תצהיר לכך שסיבת התפטרותו היא לצורך הקמת תא משפחתי במקום מרוחק. בנוסף, במקרה של מחלוקת, יכול העובד להציג הוכחות נוספות.

אין בקשיים יישומיים ובמיוחד עת היסוד של מגורים משותפים טרם כונן כדי להצדיק אבחנה בין מי שמתפטר לרגל נישואיו לבין מי עושה זאת לרגל מגוריו עם ידוע בציבור. לכן, הדגש יהיה במידת ההוכחה המוטלת על העובד, להוכחת קשר זוגי והכוונה לנהל משק בית משותף.

עע (ארצי) 48000-01-17 אינדקס הגליל תקשורת ועיתונות בע"מ נ' סילביה מזאווי (עבודה; לאה גליקסמן, חני אופק גנדלר, אילן סופר, נ.צ.: י' רון, א' פלד; 08/12/20) – 56 ע'

עע (ארצי) 48000-01-17 אינדקס הגליל תקשורת ועיתונות בע"מ – סילביה נמזאווי ניתן ביום 8.12.20.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני