זכאות לימי חופשה – תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), תשל”א – 1971

 תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), תשל”א – 1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 ו37- לחוק חופשה שנתית, תשי”א1951-, אני מתקין תקנות אלה:

1. תשלום תמורת חופשה למדור התשלומים

תמורת החופשה של עובד ששכרו משתלם באמצעות מדור התשלומים שעל-יד שירות התעסוקה, תשולם על-ידי מעבידו למדור התשלומים האמור, אלא אם הורה שר העבודה בכתב למדור התשלומים שתמורת החופשה של עובד או של סוג של עובדים תשולם לקרן חופשה.

2. (בוטלה)(תיקון: תשל”ז)

זכאות לימי חופשה

פוסטים קשורים

ימי חופשה לעובד – כל המידע הנוגע לזכאות לחופשה שנתית, בצורה של שאלות ותשובות.

חשוב חופשה – מידע באשר לחשוב חופשה שנתית, בעיקר בכל הקשור לחשוב השכר הקובע.

דמי הבראה – כל המידע הנדרש בנושא דמי הבראה, בצורה של שאלות ותשובות.

הוראות חוק ותקנות – ימי חופשה לעובד

חוק חופשה שנתית, תשי”א-1951.

טבלה מרכזת של חוק חופשה שנתית.

תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי”א -1951

תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי”ז-1957

תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן-חופשה) תשכ”ד – 1964

תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ”ד – 1963

תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי”ט-1958

תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), תשל”א – 1971Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

לראש העמוד