לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
התעוררות מאוחרת של הארגון היציג
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
25 ינואר 2020

נוכח פעילות האכיפה הקיבוצית שנעשתה לאחר שאושרה התביעה כתביעה ייצוגית והחל הדיון בהליך התובענה הייצוגית במקרה דנן, ההליך הייצוגי אינו מהווה עוד "הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת", שכן הליך האכיפה הקיבוצי מאפשר למשיבות להעניק פיצוי משמעותי לקבוצת נפגעים רחבה יותר וקטיעת הליך האכיפה הקיבוצי באיבו לא תצמיח לעובדים תועלת רבה מהמשכו. עם זאת, בנסיבות העניין יש להגדיל את הגמול שנפסק לבא כוח הקבוצה לסך של 300,000 ₪.

בבג"ץ ארגון מפעלי השמירה הקבע כי במקרים בהם צעדי אכיפה החלו לאחר הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, אזי לא יחול החסם ה"ראשוני" של סעיף 10(3) הנ"ל, שנבחן לפי מצב הדברים ביום הגשת הבקשה ביחס לאפשרות לאכוף את הזכויות הנתבעות.

אולם, עדיין נדרש לבחון אם תובענה ייצוגית היא הדרך הנכונה והיעילה לאכיפת זכויות העובדים מהיבט המבחנים הכלליים של החוק, או שמא יש לבצע אכיפה במישור הקיבוצי.

במקרה זה נוכח נימוקים רבים וכבדי משקל הליך התובענה הייצוגית אינו מהווה עוד "הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת", שכן הליך האכיפה הקיבוצי מאפשר למשיבות להעניק פיצוי משמעותי לקבוצת נפגעים רחבה יותר.

בנוסף, מקום בו המעסיק משתף פעולה עם ארגון העובדים לצורך תיקון שגיאות העבר ככלל יש עדיפות לאפשר לו להמשיך לפעול במישור הקיבוצי, ואין לעשות שימוש בתובענה הייצוגית כאשר בפני ביה"ד מוצג מאמץ כנה של ארגון העובדים לאכוף את זכויות העובדים.

בנסיבות שנוצרו קטיעת הליך האכיפה הקיבוצי באיבו לא תצמיח לעובדים תועלת רבה מהמשכו.
לאור כל האמור ערעור המערערת בנוגע לקבלת הבקשה לעיון מחדש, נדחה.

לעניין הגמול שיש לפסוק לב"כ הקבוצה, יש לקבל את הערעור. בנסיבות העניין ובשים לב לקביעת בג"צ ארגון השמירה לפיה במקרים שבהם התעוררות מאוחרת של ארגון עובדים בעקבות הגשת התובענה הייצוגית מביאה לכך שזו לא תתנהל לבסוף יש להקפיד על תגמול ממשי של התובע הייצוגי ובא-כוחו על מנת לשמר את התמריצים להגשת תובענה ייצוגית, זו שהביאה לאותה "התעוררות" ועל אף נטיית ערכאת הערעור שלא להתערב בסכומי הגמול ושכר הטרחה הנפסקים על ידי הערכאה הדיונית, יש מקום לפסוק לב"כ התובעת המייצגת 100,000 ₪ נוספים על אלו שנפסקו (200,000 ₪).

מבחינת שיקולי התשומה ושיקולי ההכוונה הציבורית נראה כי בקשת האישור אכן קידמה את אכיפת זכויות העובדים במישור הקיבוצי בהיקף כספי גדול, ביחס לכמות גדולה של עובדים וביחס לשתי זכויות חשובות.
כן אין להתעלם מחשיבות הליך התובענה הייצוגית מקום בו נפגעו זכויות העובדים ובפרט במקרים בהם ארגון העובדים אינו מונע בפועל פגיעה בזכויות העובדים, טרם הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית.
כמו כן, אין להתעלם מתרומת בא-כוח הקבוצה להליך במשך 7 השנים האחרונות, כאשר הבקשה המקורית לאישור תובענה ייצוגית כבר אושרה, ובוטלה רק בשל ההתעוררות המאוחרת של האכיפה הקיבוצית.

עע (ארצי) 28085-10-18 סאולוב ילנה נ' קלינור שרותים לישראל בע"מ ניתן על ידי לאה גליקסמן, סיגל דוידוב מוטולה, ורדה וירט ליבנה, נ.צ.: י' דורון, ב' סמו; ביום 12.1.2020.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני