לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
התארגנות ראשונית
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
26 ספטמבר 2020

אין לעשות שימוש בהלכת פלאפון הפוך מתכליתה, דהיינו שימוש לצורך סיכול ההתארגנות להבדיל מהגנה עליה.

תכליתה של הלכת פלאפון היא למנוע השפעה פסולה של המעסיק בין באופן ישיר ובין באמצעות מי מטעמו על מימושה האפקטיבי של זכות ההתארגנות של העובדים במקום העבודה, וכפועל יוצא מכך היא חלה רק על פעולות של עובדים הנעשות מטעם המעסיק ולא מכוח עצמם.

עת העובדים, לרבות עובדים בדרג הביניים, פועלים מכוח עצמם מדובר בשיח של העובדים בינם לבין עצמם, בלשון הלכת פלאפון, ובשיח זה לעובדים בדרג הביניים יש מקום ויש זכות להשתתף, וזאת במסגרת מימוש זכותם להתארגן ולקחת חלק פעיל ביוזמת ההתארגנות.

במסגרת מאמצי התארגנות אין להפעיל לחץ, כפייה והשפעה בלתי הוגנים, לרבות באמצעות ניצול של יחסי מרות הנובעים מההיררכיה המפעלית או תוך שימוש פסול בסמכות של מנהלים בדרג ביניים על הכפופים להם. איסור זה חל לא רק על פעולה השוללת הצטרפות להתארגנות אלא גם על פעולה התומכת בה, והדבר עלול להוביל גם לפסילת טפסי הצטרפות שייקבע כי אינם משקפים רצון חופשי.

במקרה זה, לא הובאו ראיות ללחץ כלשהו שהופעל על ידי מי מחברי ועד הפעולה. לא די בטענות "אווירה" כוללניות על מנת לפסול עשרות טפסי הצטרפות של עובדים שביקשו להתארגן, ואף לא די בפסילת שני טפסי הצטרפות לצורך הכתמת מהלך ההתארגנות כולו.

ודוק, אין באמור כדי לפגוע בהלכת פלאפון או לצמצם את הדרך בה יושמה בהלכה הפסוקה, אלא רק להבהיר שאין לעשות בה שימוש הפוך מתכליתה, דהיינו שימוש לצורך סיכול ההתארגנות להבדיל מהגנה עליה.

עסק (ארצי) 5073-07-20 ישיבת אש התורה נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה  ניתן על ידי לאה גליקסמן, סיגל דוידוב-מוטולה, אילן סופר, נ.צ.: י' רון, צ' טבצ'ניק, ביום 20.8.20.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני