לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
אחריות בעלי חברה פסיקה
Avatar
vakrat
18 יולי 2012

הרמת מסך

העלינו לאתרנו סקירות פסיקה מהשנים האחרונות בנושא הרמת מסך ההתאגדות של  החברה. שימו לב שבתי הדין לעבודה מרמים כדבר שבשגרה את מסך ההתאגדות מקום בו מנוצלת החברה לשם פגיעה בזכויות עובדים, או לא משולמות זכויות לעובדים מכוח חוקי המגן, ובכלל זאת פנסיה, הלנת שכר עבודה, פיצויי פיטורים וכיוצא באלה.

הרמת מסך בחברת שמירה

בית הדין נכון לבדוק אפשרות להרמת מסך. נדחתה בקשה למחיקה על הסף של התביעה כנגד בעלי החברה.

בית הדין דן בבקשתם של שני עובדים להרים מסך בין חברת השמירה בה הועסקו, ובין בעליה בטענה, כי בעל החברה פעל במרמה בכך שעשה שימוש לרעה בחברות שבבעלותו על ידי העסקת עובדים בחברה אחת ומתן תשלום בגין העסקתם בחברה אחרת. בית הדין עמד על הכלל לפיו חברה הינה אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה ומנהליה. יחד עם זאת, יצר המשפט מנגנון של "הרמת מסך" המונע ממי שמקים חברה ופועל שלא בתום לב או בכוונה לרמות ולהונות את נושיה, ובכלל זה עובדיה, להתחמק מתוצאות מעשיו. בתי המשפט נזהרים מ"הרמת מסך", ונוקטים בדרך זו רק שעה שהתקיימו התנאים הקבועים בסעיף 6 לחוק החברות. נפסק, כי במקרה זה חלות הוראות חוק החברות לפני תיקון מספר 3. הטענות לפיהן הנתבע, כבעליו של אשכול חברות, עשה שימוש לרעה בחברות שבבעלותו על ידי העסקת עובדים ובכללם התובעים, בחברה אחת, ומתן תשלום בגין העסקתם מחברה אחרת, וכי הקים אשכול חברות לשם התחמקות מתשלום זכויות ומשכורות המגיעות לעובדים, מחייבות בדיקה ובחינה. נפסק, כי כתב התביעה מעלה לכאורה תשתית המקימה עילת תביעה נגד הבעלים הנתבע, לפיכך אין לסלק על הסף את התביעה כנגדו.

תע"א 8042/09 שפירא אלכס ואח' נ' ירון חרס, ניתנה ביום 23.2.2011, על ידי מותב בראשות כב' השופט מיכאל שפיצר.

הרמת מסך והתפטרות בדין מפוטר

הפסקת ההפרשות לקופה"ג משך תקופה ממושכת – על אחת כמה וכמה שעה שמדובר באי העברת ניכויים שנוכו משכרו של עובד – אכן מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, המצדיקה התפטרות בדין מפוטר. כן הורם באופן חלקי "מסך ההתאגדות" של החברה כנגד בעלי מניותיה של המחדל באי העברת כספים לקופת גמל.

נדחתה הטענה כי התובעת הסכימה בהתנהגותה להרעה, לאחר שנמצא שהתובעת הלינה והתריעה על מחדלי הנתבעת באופן הנדרש לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים. בית הדין הוסיף, כי בנסיבות הספציפיות של המקרה, נכון יהיה להחיל את החריג לדרישת ההתראה טרם להתפטרות. שכן, ממכלול הראיות עולה כי במתן ההתראה במקרה דנן לא היה כדי להועיל. לצורך החלתה של דוקטרינת "הרמת המסך" – אין דינו של בעל מניות בחברה אשר ניכתה ניכויים משכרם של העובדים ולא העבירה אותם ליעדם עקב טעות חד פעמית או עקב נסיבות שלא היו בשליטתה לדינו של בעל מניות בחברה אשר ניכתה באופן שיטתי וממושך ניכויים משכר העובדים בלא להעבירם לקופה"ג. בנוסף – בית הדין ישקול האפשרות של "הרמת מסך" חלקית רק ביחס לחלק מרכיבי התביעה הקשורים באופן סיבתי להתנהגות הפגומה של בעלי המניות – זו שהצמיחה את העילה של הרמת מסך ההתאגדות. .            

תעא (ת"א) 5448-07 קריסטינה יורצ'נקו נ' אלי קליין תכשיטנים בע"מ, ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופטת נטע רות, ביום 9.11.10.

הרמת מסך ההתאגדות במקרה של אי העברת ניכויים מהשכר

אי-העברת ניכויים משכר העובד ליעדם (קופת גמל) מהווה עילה מספקת להרמת מסך. גם מהלך של הקמת וניהול עסק הממשיך את פעילות החברה-המעבידה והמרוקן למעשה את החברה-המעבידה מנכסיה, מצדיק הרמה של מסך ההתאגדות. לעניין זה, אין נפקא מינא אם העברת הפעילות נעשתה בתום לב ושלא מתוך כוונה להבריח נכסים או להונות את נושי החברה.

עע (ארצי) 185/08 אופיר סטרוגו סוכנות לביטוח (1990) בע'מ נ' דליה ברגר, ניתן ע"י מותב בראשות כב' השופט רבינוביץ ביום 14.10.2009.

הרמת מסך כנגד מנהל וחיובו בתשלום לעובד

שלוש שנים לאחר שניתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד מנהל, במסגרתו חויב הוא בתשלום לעובד בסכום של 350 אלף ₪, בוטל הפסק על ידי בית הדין הארצי לעבודה על פי הנימוק לפיו הרמת מסך הינה חריג ומן הראוי שתעשה שלא במעמד צד אחד, אלא לאחר שמיעת ראיות וטענות.

בר"ע 303/09 לוסטגרטן נ' אפלבאום ואח', ניתן על ידי מותב בראשות כב' הנשיא אדלר, ביום 18.10.09.

הרמת מסך נגד בעלים דוכן (בסטה), בין היתר, בשלי אי הוצאת תלוש שכר 

מדובר בתביעת עובד דוכן (בסטה) בשוק מחנה יהודה, אשר הוגשה כנגד הבעלים של הדוכן, וכנגד החברות באמצעותן הפעילו הבעלים את הדוכן. בית הדין החליט לחייב את בעלי החברה אישית לפצות את העובד. בית הדין פסק, כי "החטא הקדמון" באותו מקרה, הינו העובדה שלא ניתנו לעובד תלושי שכר ומעולם לא הוצא לו חוזה עבודה, כנדרש עפ"י דין. בנסיבות אלה ברור, כך קבע בית הדין, כי אין לתת לבעלים את הרשות והזכות להנות מההפרדה שבין חברה לבעליה ויש לראות בהם כמעסיק בפועל יחד עם החברות, ולחילופין יש להרים מסך בין החברות לבין הבעלים שהיו בעלי המניות והמנהלים.

עב' (י-ם) 1218/07 דידי נ' כהן ואח' (ניתן ביום 20.11.08 על ידי מותב בראשות כב' השופט אברהמי)

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני