לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
הפרת זכות ההתארגנות
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
28 דצמבר 2019

נקבע פיצוי בסך 779,000 ₪ כנגד נטו מלינדה סחר בע"מ בגין הפרת זכות ההתארגנות.

בקביעת שיעור הפיצוי, טרם פסיקת סכום הפיצוי הכולל, ראוי להבהיר מה מספר ההפרות שהוכח, ובהתאם מה היא מסגרתו המקסימאלית של הפיצוי בהתאם לחוק. קביעת שיעור הפיצוי נתון לשיקול דעת הערכאה הדיונית, וניתן לקבוע ככלי עזר תהליך תלת שלבי: שלב ראשון – קביעת מספר האירועים בגינם מגיע פיצוי, על יסוד התשתית העובדתית שנקבעה; שלב שני – כיוון שהחוק נוקט בשתי תקרות לפיצויים לדוגמה, יש לקבוע ביחס לכל אירוע לאור נסיבותיו וחומרתו אם התקרה המירבית לפיצוי בגין אותו אירוע היא הרף הנמוך או הרף הגבוה שנקבע בחוק. בתום שלב זה מוגדרת התקרה המירבית של סכום הפיצוי שניתן לפסוק בהליך; שלב שלישי – קביעת שיעור הפיצוי הכולל הקונקרטי, בגדרה של התקרה המרבית, שנקבעה בשלב השני, בהתחשב במכלול נסיבות העניין והשיקולים שנקבעו בפסיקה.

ודוק, יישום מבחן זה אינו עניין טכני ומצריך הפעלת שיקול דעת שיפוטי בכל אחד משלביו תוך התייחסות לתמונה בשלמותה ומכלול הנסיבות.

במקרה זה הוכחו 5 אירועי פגיעה בהתארגנות, אך לא כולם מצדיקים היזקקות לרף הפיצוי הגבוה בסך של כ-223,000 ₪ לכל הפרה, ונקבע כי תקרת הפיצוי המירבית עומדת על 779,000 ₪.

אשר לקביעת שיעור הפיצוי הקונקרטי, בקביעתו יש להביא בחשבון את מספר ההפרות; מתן ביטוי לחומרה של שימוש באלימות פיזית שאינה מוצדקת; ההפרות התרחשו בשלב הראשוני והשברירי של המעבר מהתארגנות סמויה להתארגנות גלויה; הדרג הבכיר בחברה גיבה חלק מההפרות; גודלה של החברה והיקף עסקיה, עת לא הובאה מצד החברה שום ראייה על מצבה הכלכלי או נסיבות אחרות שיש בהם כדי להצדיק הפחתת שיעור הפיצוי.

עם זאת, אין להתעלם מכך שחלק מההפרות אירעו עת החברה הופתעה מפעילות ההתארגנות שהחלה לפנות בוקר כשהמנהלים הבכירים של החברה לא היו באתר, ואף לא יכלו לקבל ייעוץ משפטי בנוגע לגבולות המותר והאסור; בנוסף, פעילות ההתארגנות עודנה נמשכת.

נוכח האמור דעת הרוב ציינה כי, על יסוד המתווה שגובש, היא שקלה להעלות את שיעור הפיצוי, נוכח התקרה המירבית לפיצוי וחומרת התנהגות החברה. ואולם, מאחר שהכלל הוא שערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בקביעת שיעור הפיצוי, ועל מנת לעודד את המשך השיח בין הצדדים ולא להחריף את העימות, ולאפשר להם להניח את הסכסוך הזה מאחוריהם, קבעה דעת הרוב כי אין לעשות כן.

נציגי הציבור סברו, בדעת מיעוט, כי בנסיבות העניין היה מקום להעמיד את שיעור הפיצוי הקונקרטי על סכום תקרת הפיצוי בסך של 779,000 ₪.

עסק (ארצי) 30866-04-19 נטו מלינדה סחר בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ניתן על ידי לאה גליקסמן, חני אופק, מיכאל שפיצר, נ.צ.: ר' בנזימן, ע' ליפשיץ; ביום 9.9.19.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני