אתר מנויים
ייעוץ ראשוני
הפלייה בתנאי ההעסקה במשטרת ישראל
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
25 יולי 2020

נמצא שהשוטרת הופלתה ביחס לעמיתיה הגברים בכך שלא אושר לה פטור מתפקיד במהלך הלימודים. כן נמצא ששחרור התובעת מהשירות במשטרה נעשה מבלי שהנתבעת הקדימה פנייה לממונה על חוק עבודת נשים, כנדרש בשים לב לעובדה שהייתה בטיפולי פוריות. בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה נפסק לתובעת פיצוי בגין נזק לא ממוני בשיעור 50,000 ₪. בנוסף, נפסק לעובדת פיצוי בגין עגמת נפש בסך של 50,000 ₪, נוכח הפגיעה בזכותה של התובעת לממש את עצמה מבחינה מקצועית.

התובעת, שיצאה ללימודים במסגרת תוכנית של אוניברסיטת הרווארד הופלתה לרעה, יחד עם קצינה נוספת, בכך שלא אושר להן פטור מתפקיד במהלך לימודיהם, כפי שאושר לעמיתיהן הגברים, ולכן התובעת נאלצה לבקש חל"ת.

לפי סעיף 9 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, נטל ההוכחה בתובענה של עובד בשל הפרת סעיף 2 לחוק, עובר למעסיק מקום בו עולה טענת אפליה בניגוד לחוק. כל שעל העובד לעשות הוא להציג ראשית ראיה לקיומה של אפליה.

במקרה זה לא הונחה תשתית ראייתית לטענת הנתבעת, לפיה בקשת התובעת נבחנה בהתאם לקריטריונים אובייקטיביים, ללא קשר לעניין המגדרי.

הלכה למעשה, לא נמצא כל הסבר מניח את הדעת ליחס שהתובעת זכתה לו לעומת היחס לו זכו עמיתיה הקצינים הגברים, שהתקבלו ללימודים. התובעת הניחה תשתית ראייתית, שלא נסתרה, לכך שהמשטרה פעלה בניגוד לסעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, האוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו, בין היתר, על רקע מגדרי. אפליה פסולה זו גרמה לה נזק כספי ונזק בלתי ממוני.

בנוסף בהוצאת התובעת לחל"ת כפוי לאחר תום תקופת חל"ת שנייה, המשטרה לא נהגה עם התובעת כדין בכך שכפתה עליה חל"ת במשך כשנה. העובדה שהתובעת אולצה לשבת בבית בחוסר מעש פגעה בה לא רק מבחינה כלכלית כי אם גם בכבודה כעובדת, ולכן היא זכאית לפיצוי.

אשר לתחולת חוק עבודת נשים, שחרור התובעת מהשירות במשטרה נעשה מבלי שהנתבעת הקדימה פנייה לממונה על חוק עבודת נשים, כנדרש בשים לב לעובדה שהייתה בטיפולי פוריות.

בהקשר זה דן ביה"ד בשאלה מהו דין חל"ת לעניין סעיף 9 לחוק עבודת נשים, וקבע כי יש לקרוא את סעיף 9(ה)(2) לחוק כפשוטו, היינו, שיש לפנות לממונה בבקשה להיתר במשך תקופה של שנתיים מיום ההיעדרות הראשון לעבודה. הואיל וטיפולי הפוריות החלו שעה שהתובעת שהתה בחל"ת ולא עבדה, יש להתחיל את מניין הימים מהיום הראשון שבו התובעת שבה לעבודה בפועל לאחר החל"ת הכפוי ואין רלוונטיות לעובדה כי כל אותה תקופה המשיכו לחול יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים.

מאחר שמטיפול ההפריה הראשון, לאחר שהתובעת הושבה לעבודה בפועל, ועד להחלטה לשקול את שחרורה משירות, לא חלפו שנתיים ימים, הנתבעת הפרה את חוק עבודת נשים בכך שלא הקדימה פנייה לממונה.

בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה נפסק לתובעת פיצוי בגין נזק לא ממוני בשיעור 50,000 ₪. בנוסף, זהו מקרה מיוחד בו ראוי לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש בסך של 50,000 ₪, נוכח הפגיעה בזכותה של התובעת לממש את עצמה מבחינה מקצועית.

סעש (ת"א) 29979-05-16 אורנה ליה שמר נ' משטרת ישראל  ניתן על ידי אורן שגב; 22.3.2020.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני