לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
העסקת עובדים זרים
Avatar
vakrat
21 יולי 2018

בני זוג הורשעו  בהעסקת עובדים זרים ללא היתר וללא ביטוח רפואי.

עובד זמני, עובדים זמניים, עובדי שטחיםבמהלך ביקורת ראשונה בבית המשיבים, נמצאו שני עובדים זרים ללא היתרי העסקה.  לפיכך, העובדה היחידה הנוספת שנדרשה המדינה להוכיח היא כי המשיבים היו מעסיקי העובדים. המדינה עמדה בנטל זה.

ראשית, לא ניתן להתעלם מהחזקה העובדתית שנקבעה בפסיקה, בהתבסס על ניסיון החיים, ולפיה כאשר אדם נמצא מבצע עבודה באתר מסוים, והעבודה שהינו מבצע נחוצה למי שמחזיק אותה עת באתר – ניתן להסיק כי קיים קשר של יחסי עובד-מעסיק בין מבצע העבודה למחזיק באתר, אלא אם יוכח אחרת.

חזקה זו עוגנה בסעיף 4א לחוק, ובעניין גלפנד יושמה ביחס להעסקה במשק בית, והובהר כי היא חלה על שני בני הזוג המתגוררים בנכס.

בענייננו, העובדים לא נצפו מבצעים עבודות, ולכן החזקה העובדתית אינה חלה באופן ישיר. עם זאת, יש ליתן משקל ראייתי לא מבוטל לעובדת הימצאות העובדים בבית המשיבים.

טענות המשיבים לגבי צו הכניסה לבית, נדחו, אך גם אם היה נקבע כי הכניסה הייתה פגומה, המשיבים ממילא הודו בכך שהעובדים נמצאו בביתם בזמן הביקורת ובפרטי העובדים, כך שלמעשה אין כל ראיה נדרשת שהושגה במהלך הביקורת.

היסוד הנפשי הנדרש  להרשעה הוא מודעות, וזו מתקיימת גם במקרה של "עצימת עיינים".

עצימת עיניים הוגדרה בפסיקה כחשד סובייקטיבי והימנעות מלקיים לגבי אותו חשד בירור שהוא סביר בנסיבות העניין. במקרה זה המשיבים הודו כי ידעו שהעובדים מועסקים בביתם, מבלי שניסו לטעון כי ביצעו בירור כלשהו לגבי מעמדם, אלא הסתפקו בהנחה בלתי מבוססת כי בשל כך שנולד לעובדים ילד בישראל, הם זכאים לשהות ולעבוד בה.

בכך מתקיים הרכיב הנפשי הדרוש. ממועד הביקורת הראשונה ואילך מתקיים היסוד הנפשי ביתר שאת, שהרי המשיבים כבר הבינו או אמורים היו להבין שאין לעובדים היתר וכי העסקתם מהווה עבירה פלילית.

העבירה של אי הסדרת ביטוח רפואי כדין הוכחה הן ביסוד העובדתי שלה והן ביסוד הנפשי שלה. לאור כל האמור, הוכחו יסודות העבירות שיוחסו למשיבים, והמשיבים הורשעו בעבירות אלה.

עפ (ארצי) 32845-07-15 מדינת ישראל נ' קארין פילוסוף זרניצקי,  ניתן על ידי אילן איטח, לאה גליקסמן, סיגל דוידוב מוטולה; ביום 24.6.18.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני